X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

ایرادات تفاهم نامه جدید برنامه پزشک خانواده روستایی


با احترام،پیرونامه شماره  340321/93، تاریخ 14/10/93 وزارت بهداشت ودرمان و اموزش پزشکی به استان، در خصوص تغییرات دستورالعمل پزشک خانواده  روستایی نکات زیر را جهت اطلاع به استحضار می رسانیم:

 دستورالعمل 15 برنامه پزشک خانواده روستایی،بعد از ده سال اجرای این طرح ،گوشه چشمی به پزشکان خانواده روستایی داشت،تا اندکی زحمات این همکاران را در ده سال گذشته جبران کند،متاسفانه این دستورالعمل در فاصله یک ماه اصلاحیه ای داشت که تنها پرداخت پزشک را شامل می شد،در حال حاضر وبعد از شش ماه اصلاحیه مجددی ارسال می گردد که اندک امید ،به توجه برنامه ریزان طرح ،به حق پایمال شده همکاران پزشک خانواده روستایی ،را از بین برده است.  

 پزشک خانواده روستایی در مدت کار خود پوشش بهداشتی و درمانی کل جمعیت روستاها را بر دوش گرفته است،هرگز تفکیک جنسی یا سنی یا بیمه ای ،در میان مراجعان خود قائل نشده است .برای مراقبتهای بهداشتی ،اطفال ،مادران باردار،زنان واجد شرایط تنظیم خانواده،سالمندان ،میانسالان وکشاورزان،کارگران،....و انجام کلیه فعالیتهای بهداشتی در زمینه بیماریهای واگیر،غیر واگیر،بهداشت خانواده،بهداشت روان،مدارس،تغذیه،اموزش بهداشت و...کل جمعیت را مد نظر قرار داده است،چگونه در حالی که در حال اجرای طرح تحول نظام سلامت وپررنگ کردن فعالیتهای بهداشتی و شروع تجمیع بیمه هاهستیم،از جدایی دم می زنیم و کل طرح را با جدا کردن بیمه شده روستایی از سایر بیمه ها زیر سوال می بریم.

 در استانی مانند مازندران،با توجه به فاصله کم روستا از شهر و فعالیتهای اقتصادی مانند گل کاری که امکان قرار گرفتن تحت بیمه تامین اجتماعی را فراهم می کند،بیشتر جمعیت روستا ها و شهر های زیر بیست هزار نفر،بیمه ای به غیر از روستایی دارند،و با این اوصاف جمعیت قرار گرفته در فرمول حقوقی سقوط فراوان خواهد داشت.

 در حالیکه در جامعه، پرداختی پزشکان خانواده روستایی را رقم هایی حتی گاهی غیر واقع اعلام کرده ایم، جو ایجاد شده را چگونه پاسخگو خواهیم بود.در چند ماه اخیر برنامه ریزی پزشکان برای زندگی و اینده خود بر اساس دریافتی جدید تنظیم شده است،چه کسی پاسخگوی این افراد خواهد بو

  از زمان افزایش پرداختی،حداکثر تلاش ،برای کاهش دریافتی از طرق مختلف از جمله کاهش ضریب عملکرد ،اصلاحیه های مکرر و...صورت می گیرد،این نیرو  را می توان جهت پیشبرد اهداف سلامت استفاده کرد نه مایوس کردن و کاهش انگیزه پزشکان خانواده.

 تاکید مجدد که بر تغییر ساعت کاری شده نیز از هیچ کدام از قوانین کار تبعیت نمی کند.   بسته های متعدد بهداشتی در مدت کوتاهی در شرح وظایف پزشکان خانواده قرار گرفت،رسم بر این است با افزایش حجم کار، دریافتی افزایش یابد نه کاهش.

اجرای این اصلاحیه، نه تنها برنامه های بهداشتی را به بن بست می رساند،باعث روی اوردن پزشکان به ویزیت مکررو  بحث درمان شده،خارج شدن بسیاری از همکاران از طرح را به دنبال خواهد داشت.پزشکان مشغول طرح نیز کلیه برنامه های بهداشتی (واگیر،غیر واگیر،روان،بیماران مسلول،مادران باردار،نوزادان و کودکان زیر 5 سال ،.....)را به  جمعیت دارای بیمه روستایی محدود خواهند کرد.این امر نیز، تبعیض در پیگیری و درمان میان روستاییان،علی الخصوص گروه هدف را بدنبال دارد.

تغییرات فراوان در شاخص های بهداشتی و نزول انها (شاخص مادران،نوزادان،اطفال زیر 8 سال ،مرگ و میرو...)،که تا    به حال طبق امار های انتشار یافته پیشرفت قابل ملاحظه   داشته است، در صورت اجرای این روند دور از انتظار نیست.

ما پزشکان خانواده روستایی شهرستان تنکابن،از شما مقام محترم،خواهشمندیم در زمینه این اصلاحیه جدید، بررسی جامع صورت گیرد و تلاش ده ساله همکاران مورد بی توجهی قرار نگیرد.


                                                 با تشکر

                         پزشکان خانواده روستایی شهرستان تنکابن