X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

تفاوت چهار برابری درآمد پزشکان خانواده فارس !؟

با گذشت سه سال از اجرای طرح پزشک خانواده در فارس  کم کم مشکلات  طرح هم یکی پس از دیگری رخ مینماید. این بار مشکلات جدید و تبعیض آمیزی گریبانگیر پزشکان خانواده شده است. در حالی که یکی از پزشکان خانواده در برخی مجامع متوسط درآمد خود را 15 میلیون تومان در ماه برآورد و اعلام کرده, اما این عدد شاید فقط برای خود ایشان و معدودی از پزشکان که گاه روابط خاصی نیز دارند محقق گردیده باشد و عمده پزشکان خانواده به یک سوم  و یا یک چهارم این سطح درآمدی نیز نرسیده اند. این اختلاف درآمد گاه به 500% تا 600% میرسد. اگر پزشکانی که زیر 400 ثبت نام دارند را در این آمار وارد کنیم اختلاف حیرت انگیزتر هم میشود!

پزشکان خانواده طیف وسیعی از نظر درآمدی دارند. پزشکان خانواده مشغول در درمانگاههای خصوصی گاه با 40 - 50 درصد سرانه کار میکنند. درمانگاههای تامین اجتماعی و مراکز دولتی نیز به نوعی دیگر حقوق دریافت میکنند . 

مسئله دیگر این است که در این درمانگاهها, چه خصوصی و چه دولتی, پزشکان خانواده درآمد جانبی نداشته و اغلب تنها ازسرانه سهم دارند. در درمانگاههای خصوصی بقیه درآمد بابت هزینه های جاری و سرمایه گذاری به درمانگاه تعلق میگیرد. البته با زیاد شدن پزشکان و وجود تقاضای کار, گاه قراردادهای کمتری نیز به پزشکان تحمیل میشود.

از طرف دیگر از نظر تاسیس مطب برای پزشکان درمانگاهها  نیز محدودیتهایی برمبنای  توافقات نانوشته  بوجود آمده و بدین ترتیب از پزشکانی که میخواهند در حوالی درمانگاه شخصا مطب دایر کنند عملا ممانعت میشود.

این تفاوت درآمد در پزشکان مطب دار  به شدت بیشتری وجود دارد. بسیاری از پزشکان خانواده تعداد افراد ثبت نامی و بالنتیجه مجموع سرانه دریافتی بسیار کمتری از  همکارانشان دارند. و این درحالی است که در همان منطقه پزشکان دیگری هستند که با اتخاذ روشهای خاص!! درآمد چند برابری دارند.  عمده طرفداران طرح پزشک خانواده را نیز همین گروه تشکیل میدهند. 

بسیاری از پزشکان جدید درخواست دارند به صورت سالانه تعداد افراد تحت پوشش بین تمام پزشکان همان منطقه به صورت مساوی تقسیم گردد و یا  برای همه پزشکان خانواده درآمد ثابت در نظر گرفته شود  تا متناسب با افزایش تعداد پزشکان,  برای همه حداقلی از درآمد تامین گردد تا در این بی عدالتی, حداقل ظلم بالسویه برقرار گردد.

از سویی دیگر تعدادی از پزشکان خانواده روستا نیز درخواستی از وزارت دارند بدین ترتیب که: ابتدا پزشکان خانواده شهر وروستا در هم ادغام شوند و پس از ادغام ، پزشکان خانواده شهر و روستا به صورت گردشی و متناوب در روستا و شهر حضور داشته باشند تا تبعیض بین پزشکان خانواده روستایی و پزشکان خانواده شهری از بین برود و کمبود پزشکان روستا با کثرت پزشکان شهر مرتفع گردد. قبل از این دکتر طریقت منفرد این پیشنهاد را برای پزشکان متخصص مطرح کرده بود تا مشکل مناطق محروم حل شود.