X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

تشکرهایی بجا ; اغلب نابجا !!

انتخابات انجمن پزشکان عمومی شیراز دو هفته قبل برگزار شد و با رفع مسمومیت از فضای انتخاباتی! اکنون وقت تشکر فرا رسیده است:

تشکر میکنیم از همکاری هیات مدیره انجمن شیراز با تدوین کنندگان آیین نامه انتخابات انجمن, که بخاطر  بکارگیری قبل از موعد آن به روایتی  و تناسب بیش از حد آن با قواره هیات مدیره پیشین به روایتی دیگر,  تشکر مضاعف  و اولین تشکر را بخود اختصاص میدهد.

تشکر میکنیم از هیات مدیره  که خود علاوه بر شرکت در تدوین آیین نامه، تفسیر و اجرا  و چند کار دیگر را !! یک تنه به عهده گرفتند.

تشکر میکنیم از هیات مدیره که رد صلاحیت کاندیدا ها را هم خود به عهده گرفتند. در حالی یکی از کاندیداها را رد صلاحیت کردند که همکار دیگری که هم اکنون بازرس علی البدل است, در دو خیابان آن طرف تر از کاندیدای رد صلاحیت شده, مطب دارد و با این وجود فرد رد صلاحیت شده را خارج از منطقه جغرافیایی شهر دانستند. 

(پیش میاد دیگه همانطور که میگن در شهری، یک خیابان مرز دو کشور همسایه را تشکیل میدهد و هر طرف  خیابان کشوری مستقل!)

تشکر میکنیم از برخی دوستان در انجمن مرکزی که با ارایه تفسیری عادلانه! از آیین نامه و بدون پرسیدن از جزییات, یکسره رای به رد صلاحیت یک کاندیدا دادند.

تشکر میکنیم از میز ثبت نام  اعضا و عضوگیری در روز انتخابات که با شگرد پلیسی و البته کاملا امنیتی, هر که را خواستند به مجمع راه دادند و هر که را نخواستند حتی برای ورود به سالن مجمع رد صلاحیت کردند و به مجمع راه ندادند و البته با وجودی که صادر کنندگان مجوز ورود به سالن مجمع همه از طرف هیات مدیره قبلی تعیین شده بودند, اصلا شائبه یک جانبه گرایی  را به ذهن هیچکس متبادر نمیکردند!

تشکر میکنیم از سخنرانان مدعو و بالاترین شخص دانشگاه علوم پزشکی که در عین بیطرفی, رعایت  حریم و لزوم استقلال یک تشکل صنفی را سرلوحه کار خود قرار داد و فقط از همه خواست به هیات مدیره قبلی رای دهند!

در همین راستا از محافظینی هم که در یک اقدام غیر متعارف ریاست دانشگاه را در مجمع همراهی کردند, تشکر کرده و خدمتشان خسته نباشید عرض مینماییم.

تشکر میکنیم از آن نامزد مستقلی که وقتی دید در سالن محل رایگیری, لیست کاندیدا ها در معرض دید نیست, هر چه اعتراض کرد کار به جایی نبرد.

تشکر میکنیم از مجری انتصابی جلسه که بعد از اتمام کار هیات مدیره قبلی و قبل از رای گیری, بی توجه به حضار و بدون نظرخواهی کردن از مجمع , هر کس خواست را برای هیات مدیره برگزاری انتخابات دعوت کرد و البته این عمل, با وجود عیان بودن موضع ایشان در طرفداری از هیات مدیره قبلی و انتصابی بودن خودش, هرگز از پیش برنامه ریزی شده نبود!

تشکر می کنیم از صندوق رای که شفاف ترین شیئ در انتخابات بود. و البته حدس بزنید کلید دار صندوق چه کسی بود؟ نماینده انجمن مرکزی؟ نماینده دانشگاه؟ نماینده کاندیداها؟ عمرا اگر حدس بزنید. کلید نزد یکی از اعضای دور قبل هیات مدیره و البته کاندیدای فعلی بود. که البته باز مبادا فکر دیگری غیر از امانتداری بکنید.

تشکر میکنیم از آن همکار عزیز عضو هیات مدیره و کاندیدایی که در  حال جمع آوری امضا برای اعتراض به متخصصین پوست, در حین رای گیری با خیال راحت صندوق رای را میز کار خود قرار داده بود و البته جز جمع آوری امضا کار دیگری نمیکرد.

تشکر میکنیم از میهمانان بسیاری که شمارشان اگر از پزشکان عمومی بیشتر نبود ولی چندان کم هم نبودند و این را از آمار سرو شام میتوان دریافت. راستی اینهمه مهمان خودی و غیر خودی و البته با چهره هایی گاه ناآشنا, برای چه کاری آمده بودند؟ احتمالا برای ایجاد درگیری با معترضین احتمالی که نبود؟ احیانا اشتباهی در رای گیری که شرکت نکردند؟ البته که نه. ایشان فقط اتفاقی و یا برای ابراز همدردی با میز شام آمده بودند.

تشکر میکنیم از آن همکار عزیزی که کارت های ورود زیادی را در جیب داشت و فقط در موارد خاص از آن استفاده میکرد! و آن دیگری که در خیابان و پارک مجاور ....

تشکر میکنیم از نماینده انجمن مرکزی که گویا در پاسخ اعتراض به روش شناسایی رای دهندگان صرفا از روی آنچه در سالیان گذشته همواره نقش ژتون شام را ایفا مینموده, گفت: اگر میتوانید بروید جعل کنید و بیاورید. البته فرمایش ایشان درست بود, وقتی اصلش به وفور هست چه نیازی به جعل؟!

تشکر می کنیم از همکار ناظری که در پاسخ به همین اعتراض و درخواست تنظیم صورتجلسه گفت: من خودم همه را از دم میشناسم!!

.

.

بنابراین تشکر ویژه و تبریک خود را تقدیم میکنیم به: هیات مدیره  (همان هیات مدیره  قدیم و جدید) که همه کارها را فقط برای رضای خدا و از باب انجام وظیفه, به تنهایی انجام دادند و کاری زمین مانده برای دیگران نگذاشتند. از تلاش برای تدوین و تفسیر آیین نامه تا ثبت نام و رد صلاحیت کاندیداها و صدور کارت ورود و شناسایی رای دهندگان و رای گیری و تا جمع اوری و شمارش و ... 

و تشکر ویژه از انجمن مرکزی که آنچنان بی طرفانه! رفتار کردند که معترضین به انتخابات کلا از اعتراض صرفنظر کردند. راستی اینکه فرموده بودند: دوران اداره کردن محفلی جلسات گذشته, همین بود دیگر؟


و تشکر میکنیم از کاندیداهای محترم معترض که علیرغم محق بودن ترجیح دادند به نتیجه اعتراض نکنند. و شاید  به این دلیل که  هیات مدیره برای عبور از اعتراض, احیانا دوباره دست به دامان ابزارهای غیر متعارف و خارج از صنف نشود و یک نهاد صنفی بیش از این استقلال خود را از دست ندهد. شاید اینکار کورسوی امیدی برای صنف باقی گذارد.

و تشکر بجا و ضروری از پزشکانی که آمدند و رای دادند و البته آنها که آمدند ولی رای ندادند. شاید ایشان و اکثریتی دیگر که اصلا به مجمع نیامدند, ترجیح دادند چون ما دموکراسی با طعم انجمن را دوباره تجربه نکنند!!

شاید هم حق با ایشان بوده!