X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

کمبود پزشک در فارس

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با فراگیر شدن برنامه پزشک خانواده در استان فارس  هم اکنون بسیاری از پزشکان متخصص و فوق تخصص در سراسراستان به عضویت این برنامه در آمده اند و بیماران با داشتن برگه ارجاع و پرداخت هزینه ای ناچیز می توانند به صورت کامل از خدمات درمانی بهره مند شوند.

دکتر محمد هادی ایمانیه اضافه کرد: با  تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 2 میلیون و 500هزار نفر در برنامه پزشک خانواده فارس تعداد  یک هزار و 51 پزشک در برنامه پزشک خانواده به مداوای بیماران می پردازند که 670 پزشک از مجموع این آمار در شیراز فعالیت می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با مطرح کردن اینکه فارس همچنان با کمبود پزشک عمومی در اجرای برنامه پزشک خانواده مواجعه است، گفت: تلاش داریم با همکاری نظام پزشکی پزشکانی را طبابت را رها کرده اند را جذب برنامه پزشک خانواده بکنیم.

وی با اعلام اینکه ماهانه دو هزار و 500 نفر با سامانه1590 تماس می گیرند، اضافه می کند:16 درصد از این تماس ها مربوط به شکایات بوده و مابقی درخواست هایی جهت مشاوره و کسب اطلاعات در خصوص پزشکان است.

ایمانیه افزود: بیشترین شکایت مردمی در سامانه1590  به دشوار بودن مرحله گرفتن برگه ارجاع مربوط می  شود و عده ای نیز با بیان اینکه پزشکان عمومی را قبول ندارند، این برنامه را زائد و زمان بر می دانند.

وی از پزشکان خانواده خواست تا نسبت به ارائه برگه ارجاع حساسیت بیشتری به خرج دهند و در مواقع مورد نیاز بیماران را به متخصصین ارجاع دهند.