X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

پیشنهاد بازگشت قرارداد بیمه ای در جلسه با وزیر

حدود یک ماه قبل پیشنهاد جلسه ای برای بیان مشکلات پزشکان فارس بعد از اجرای طرح پزشک خانواده از طرف برخی نمایندگان دلسوز نظام پزشکی فارس و شیراز به وزیر داده شد که با موافقت ایشان این جلسه روز چهارشنبه در محل وزارت بهداشت تشکیل گردید. با وجود تلاش برخی از دوستان!! برای تغییر افراد و هدف شرکت کنندگان دراین جلسه که در فرصت دیگری جزئیات آن را بیان مینماییم, نهایتا نمایندگان شورای هماهنگی نیز علیرغم همه موانع با پیشنهادات عملی ,مفید و در بر گیرنده منافع همه در این جلسه شرکت کردند. 
پیشنهاد مشخص شورای هماهنگی در این جلسه بازگشت قرارداد بیمه ای پزشکان خارج از
  طرح پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران و چند پیشنهاد اساسی و مهم برای برون رفت  از مشکلات طرح پزشک خانواده بود.
هر چند به نظر نمیرسد برقراری مجدد قرارداد بیمه ای, بار مالی جدیدی تحمیل کند ولی توضیح داده شد که چون در حال حاضر بیمه ها در فارس 90% و در مازندران نزدیک 100% هزینه برخی داروها را پرداخت میکنند و با بازگشت قرارداد بیمه ها,این درصد کاهش یافته و به 70% میرسد, این تفاوت پرداختی جبران جنبه مالی قرارداد بیمه پزشکان را میکند. علاوه بر این درحال حاضر نیز نسخ پزشکان متخصص خارج از طرح و مراکز اورزانس و مردم سایر استانها به همین صورت پذیرفته میشود و این امکان به پزشکان عمومی خارج از طرح نیز  میتواند براحتی تسری یابد. از طرف دیگر بسیاری پزشکان خارج از طرح چون مطب ندارند در برابر نسخه های خود مبلغی از بیمه ها دریافت نمی نمایند و این امر خود به سود بیمه هاست.
کلیات این امر مورد موافقت جناب دکتر هاشمی, وزیر محترم نیز قرار داشت و ایشان نیز با بیان این که با اجبار و ایجاد محدودیت مخالفند, گفتند: خود نیز مایلند این مشکل به نحوی مناسب برای همکاران پزشک حل شود بخصوص که لغو قرارداد بیمه ها باید بعد از اجرای کامل طرح پزشک خانواده صورت میگرفت در حالی که فعلا با آن روز فاصله زیادی داریم
.
 ظاهرا ایشان هنوز در جریان لغو قرارداد بیمه پزشکان قرار نداشتند علیرغم اینکه نمایندگان نهادهای صنفی فارس بارها قول پیگیری و طرح مسئله را داده بودند و ادعا مینمودند این معضل را پیگیری کرده, اما موفق به کسب موافقت مسئولان نگردیده اند !!
 دکتر زالی ریاست محترم سازمان نظام پزشکی نیز بر لزوم برقراری قراردادها صحه گذاردند و از طرف دیگر همکاران مدافع اجرای فعلی پزشک خانواده حاضر در جلسه نیز (فارغ از نظرات دیگری که داشتند و به گمان ما ادامه همان راه پر اشتباه گذشته  و متضمن زیان حتی برای پزشکان داخل طرح بود ) بازگشت قرارداد بیمه ای پزشکان خارج از طرح را برای ایجاد فضای مناسبتر جهت اجرای پزشک خانواده مفید دانستند و گفتند با اینکار مهمترین بهانه مخالفین طرح پزشک خانواده از ایشان گرفته میشود!
بدین ترتیب انتظار میرود برقراری مجدد قرارداد بیمه پزشکان فارس در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم  این امر بزودی تحقق یابد تا یکی از اصلی ترین عوامل نارضایتی مردم و پزشکان فارس و مازندران اصلاح گردد .
با وجود فرصت کم جلسه, شورای هماهنگی پیشنهادات عملی, جامع  و مفید دیگری نیز داشت که متضمن منافع همه پزشکان و مردم بود که متاسفانه با کم لطفی برخی, که ادعای نمایندگی ما را نیز دارند, فرصت ارائه همه آنها نگردید. اما خوشبختانه بعد از جلسه در فرصت دیگری که پیش آمد مجددا این پیشنهادات به صورت مفصل تری ارائه گردید.
 امیدواریم این اقدام بعد از اجرا بتواند باعث ایجاد فضای مناسب برای هم افزایی انرژی پزشکان و همکاری جهت تامین خواسته های مشروع جامعه پزشکی شود. بی شک این امر باعث کم شدن آسیب های اجتماعی اجرای این طرح شتابزده نیز خواهد شد.
جا دارد از تلاشهای دکتر زالی ریاست محترم سازمان نظام پزشکی و برخی نمایندگان واقعی و پر تلاش  شهرستانهای فارس و شیراز در مجمع عمومی نظام پزشکی که در تشکیل این جلسه اهتمام نمودند و در چند روز اخیر نیز تلاش فراوانی برای حضور منتقدین واقعی انجام دادند, بنماییم. موفقیت روزافزون ایشان و جناب وزیر بهداشت و درمان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.