X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

درخواست پزشکان برای عدالت مالیاتی و بیان چند واقعیت اقتصاد

چندی پیش بود که میزگردی برای بررسی مالیات پزشکان در سیما برگزار شد. در آن جلسه ناگهان نماینده دارایی, مالیات پرداختی یکی از حضار را از سیستم استخراج کرد و با طعنه خطاب به بینندگان گفت: ببینید این مالیاتی است که یک متخصص میپردازد شما قضاوت کنید که جای اعتراضی وجود دارد یا نه!!  و بدین ترتیب ظاهرا به همه اعتراضات پاسخ دندان شکن داد . 

اما در آن جلسه با وجود اشاراتی که پزشکان حاضر کردند به صورت واضح و کافی نتوانستند دلیل اعتراض پزشکان را  منتقل کنند و نتیجه دلخواه را بگیرند. اعتراض پزشکان اولا به نبود عدالت مالیاتی و بعد در شیوه محاسبه مالیات ایشان بدون توجه به افزایش هزینه ها و از طرف دیگر به تفاهم نامه مالیاتی بود ( بقیه مشاغل حدود 12% افزایش مالیات داشتند درحالی که تفاهم نامه افزایش 20% را برای پزشکان در نظر گرفته است)

 به همین دلیل درصدد برآمدیم به برخی از نکات جالب و البته تاسف بار اقتصادی و البته در حوزه مالیات اشاره کنیم و توصیه نماییم نمایندگان صنفی با اطلاعات و آمادگی کامل در چنین جلساتی شرکت کنند . همانگونه که از این قشر فرهیخته و با هوش انتظار میرود.

اکنون  ذکر چند نمونه از مصادیق نابرابری مالیاتی :

معافیتهای مالیاتی:

علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: با توجه به معافیت صادرات محصولات کشاورزی از پرداخت مالیات میتوان گفت حدود 15% از محصول تولید ناخالص ملی از پرداخت مالیات معاف است. با اضافه کردن معافیت مالیاتی گسترده بخش نفت حدود 40% اقتصاد کشور معاف است. علاوه بر این!! معافیتهای دوره ای, معافیت سرمایه گذاری مجدد, معافیت مناطق آزاد و ... منابع قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را از بودجه دولت دور نگه داشته است.

فرار مالیاتی :

وی گفت: براساس یک برآورد خوشبینانه هم اکنون از حدود 24% از محصول تولید ناخالص ملی به دلیل قاچاق, فعالیتهای غیر رسمی و...  دولت نمیتواند مالیات دریافت کند.

نهادهای عمومی:

علی عسکری گفت: وجود نهادهای عمومی با گردش مالی بالا از دیگر مشکلات است زیرا بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور که ارزش افزوده آن توسط برخی نهادهای عمومی ایجاد میشوند هم از پرداخت مالیات معاف هستند.

 وی در بخش دیگری گفته است: نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در حال حاضر 7% است که در دنیا تا 22% هم میرسد و جهت دستیابی به نسبت 12% در ایران ظرفیت وجود دارد. نسبت مالیات به هزینه جاری در ایران 40-50% هست و در دنیا بین 54 تا 74 و حتی تا 90% است.  صنف صوتی تصویری در سال 91 و 92 بالاترین درآمد داشته اند و هیچ گروهی مانند آنها در اقتصاد سودآور نبوده است. منبع روزنامه اطلاعات26 مرداد93

مفاسد اقتصادی بزرگ:

بی شک وقتی عدد این نابهنجاری اقتصادی به چند هزار میلیارد و بالاتر برسد, تاثیر آن در کاهش درآمد خزانه و نیز مالیات نمیتواند نادیده گرفته شود.


گفتنی است نهادهای عمومی (که نه دولتی اند که درآمدشان وارد خزانه شود!!  و نه خصوصی که با سودآوری مالیات بپردازند!!) در اقتصاد ایران سهم زیادی دارند; مثلا تامین اجتماعی به تنهایی تا 25% اقتصاد کشور را شامل میشود با گردش مالی بیش از 46 هزار میلیارد تومان . اگر سایر نهادهای عمومی فعال در اقتصاد را هم در نظر گیریم این درصد را برخی 40 و شاید حتی 60% اقتصاد بدانند و این به این معنی است که این حجم درآمد ملی اصلا وارد خزانه نمیشود و در محاسبه مالیات هم که یا معاف اند و یا به دلیل ( و شاید بهانه) ورشکستگی, مالیات نمیپردازند و یا حداقل به صورت واقعی نمیپردازند. این نهادها بهره وری پایین خود را با اینچنین معافیتها و گرفتن فرصت فعالیت از بقیه بخشها جبران میکنند . ضرر عمده و دیگر این نهادها این است که باعث شده اغلب بخشهای اقتصاد رقابت پذیر نباشد به خصوص که برخی به منابع بانکی نیز متکی هستند و بدین ترتیب بخش خصوصی قدرت فعالیت و رقابت ندارد.  همانگونه که حضور این نهادهای عمومی و خیریه و .. در بخش بهداشت و درمان هم داریم . بنابراین میبینید که این نهادها هر چند در ظاهر خدمات اندک ارزان و یا رایگان میدهند ولی در نهایت به اقتصاد ملی ضربه سنگین و چندین برابر آن خدمات ارزان اولیه وارد میکنند. در بخش نفت تا 15% و بیشتر از درآمد نفت برای تامین هزینه شرکتها و سرمایه گذاری و..  وارد خزانه نمیشود.

حال با در نظر گرفتن واقعیات فوق آیا درخواست رعایت عدالت مالیاتی در محاسبه مالیات پزشکان, تقاضایی نامتعارف و بیجایی است؟ ,  و از آن بدتر آیا شایسته است برخی مدیران محلی سیستم بهداشت و درمان نیز برآن بدمند و همکاران خود را برای پرداخت مالیات اضافه تر به دارایی معرفی کنند؟