X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

انصراف پزشکان خانواده در آلمان !

بر اساس نتایج حاصل از تحقیقی با نام « نظارت پزشکان 2014» که انجمن بهداشت بیمه پزشکان قانونی آلمان(KBV) روز جمعه در برلین ارائه کرده، تا سال 2020، هزاران نفر از تعداد پزشکان معالج خانواده در آلمان کاسته می شود.
به گزارش خبرگزاری شین هوا از برلین، بر اساس این تحقیق، تقریبا از هر چهار پزشک و متخصص خانواده آلمان، یک نفر حرفه خود را در پنج سال آینده رها خواهد کرد.
این بدان معناست که 23 درصد از ده هزار پزشک و روانشناس مشارکت کننده در این طرح که دارای مطب هستند، معاینات خود را پایان می دهند. این در حالی است که سه چهارم این افراد فکر می کنند جستجو برای فرد جایگزین دشوار است.
بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، به زودی خطر تامین و کمبود خدمات پزشکی به ویژه در مناطق حومه شهرها در آلمان به وجود می آید.
به هر حال آمارها نشان می دهد شمار بزرگی از متخصصان درمان در شهر ها و مناطق مشخصی از آلمان زندگی می کنند.
بر اساس گزارش انجمن بهداشت بیمه پزشکان قانونی آلمان 2600 پزشک خانواده در آلمان به ویژه در حومه شهرها مورد نیاز است.
همچنین در مجموع، آلمان با کمبود حدود 2000 پزشک متخصص که 1250 نفر از آنان باید روانشناس باشند روبروست.
در آلمان حدود 52 هزار پزشک عمومی خانواده و حدود 66 هزار و 400 پزشک متخصص وجود دارد.
انجمن بهداشت بیمه پزشکان قانونی آلمان(KBV) درباره تبعات کمبود پزشک در آلمان ابراز نگرانی کرده است.