X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

تغییر خزنده شیوه اجرای پزشک خانواده در فارس با اما و اگرهای فراوان!

این روزها بدنبال انتقادات روزافزون در مورد شیوه اجرای  طرح پزشک خانواده در فارس از سوی بسیاری از کارشناسان (هر چند در ظاهر و در جوامع رسمی به ظرافت از تلاش های صورت گرفته تقدیر میکنند) قرائن حاکی از آنست که وزارت بهداشت نیز منتقد وضع فعلی است و از دانشگاه علوم پزشکی فارس خواسته است طرح پزشک خانواده  واقعی را اجرا کند و بدین ترتیب احتمال زیاد میرود شیوه جدید طرح کلید بخورد. احتمالا افزایش سرانه نیز موکول به همین تغییرات شود.

ظاهرا بناست اولویت کار بر بهداشت باشد که البته باز هم بدون در نظر گرفتن ظرفیت ها و امکان سنجی انجام این تغییرات, بر بسیاری از اشتباهات پیشین  اصرار میگردد و بدین ترتیب بر این شیوه اجرا نیز انتقادات زیادی وارد است و این همه بدلیل نداشتن درک واقعی برخی مجریان از شرایط و تعصب برخی دیگر از ایشان نسبت به آنچه خود درست میپندارند, میباشد. هر چند اکثریت مدیران چه در داخل و چه در خارج از وزارت بهداشت, با دلسوزی دورنمایی از آنچه بنام پزشک خانواده واقعی کعبه آمال شده را در ذهن دارند و در انتظار تحقق آنند, اما متاسفانه در مقام اجرا اغلب نظرات دو گروه یاد شده تعقیب میشود.

برخی در انجام طرح پزشک خانواده اهدافی فرعی را دنبال میکنند و بدین ترتیب حاشیه جای متن و فرع بجای اصل هدف شده است و تا این تفکر اصلاح نشود متاسفانه موفقیت بدور از دسترس خواهد بود.

ما آنچه را که در این چند هفته اتفاق افتاده است و اشکالات آن  را بتدریج جهت اطلاع همکاران منتشر خواهیم کرد اما فعلا به ذکر این گفته از ریاست محترم دانشگاه شیراز اکتفا میکنیم : در همین خصوص دکتر ایمانیه چند روز پیش خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز  چندی پیش با راه اندازی دو مرکز ارائه خدمات بهداشتی در کنار پزشک خانواده در مناطق سعدیه و کوشک میدان، در راستای تحقق هدف ارئه بسته های بهداشتی و سلامت محوری در امر پزشک خانواده است که ارائه بسته سلامت زنان نیز یکی از همین خدمات است.