X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

دستیاران بهداشتی که درمانگر شده اند!

ارسالی همکاران

در جلسه مجمع عمومی انجمن پزشکان عمومی شیراز که مدتی قبل برگزار شد , مجری جلسه اعلام نمود که اکثریت پزشکان از اجرای پزشک خانواده رضایت دارند! در همین جلسه سه تن از سخنرانان, شامل نماینده انجمن که گزارش یک ساله را قرائت مینمود , یکی از سخنرانان که به عنوان نماینده پزشکانی که از اجرای طرح راضی اند و نماینده انجمن مرکزی !! از طرح پزشک خانواده ابراز رضایت نمودند . هر چند در ادامه بقیه سخنرانان  از اشکالات طرح سخن گفتند , اما همان اظهارات اولیه کافی بود تا در مجریان طرح پزشک خانواده این تصور را ایجاد کند که از این به بعد وقت آن رسیده که فشارها و نظارت را افزایش دهند و همین گونه هم شد. تا قبل از این همواره انجمن شیراز از انتقادات بقیه و عدم ورود پزشکان خارج از طرح , برای گرفتن امتیاز سوءاستفاده مینمود .

مدتی است که ستاد پزشک خانواده فارس بر داشتن دستیار و حضور به موقع در مطب نظارت بیشتری میکند و احتمالا فشارها بیشتر هم خواهد شد . اما از آنجا که پزشکان دریافتی خود را برای استخدام دستیار کافی نمی بینند و ستاد اجرایی هم زیربار این حقیقت نمیرود  بناچار به ترفندهای جدیدی متوسل شده اند : از مهمترین این روشها این است که دستیار باید به نحوی دستمزد خود را از انجام فعالیت های خارج از وظایف دستیار پزشک خانواده تامین کند و حتی برای پزشک درآمدزایی هم بکند (این درحالی است که خود پزشک خانواده هم اجازه این فعالیتها را ندارد و باید ویزیت و انجام اقدامات بهداشتی نظیر تشکیل کلاس آموزشی وتدابیر پیشگیری را در اولویت قرار دهد و حتی شاید کار بهداشتی آنهم برای جمعیت 3000 نفره و بیشتر, فرصتی برای درمان و ویزیت هم پیدا نکند چه رسد به انجام جراحی و غیره!) اهم کارهایی که دستیاران در این راستا (طبق یک قانون نا نوشته ) باید انجام دهند شامل :

- منشی گری : این از عادی ترین کارهای دستیار در مطب است که وظیفه دارد انجام دهد. پذیرش بیماران و یا در مواقعی عدم پذیرش بیمار (بدلیل مراجعه به گمان خود بیش از حد برخی افراد ) دریافت فرانشیز  و....

- انجام کارهای جانبی مطب نظیر تزریقات و.. 

- انجام کارهای پوست و زیبایی 

- در مواردی انجام ختنه و سایر اعمال جراحی سرپایی

- در برخی مطبها گزارش شده دستیار مبادرت به انجام ماساژ درمانی صورت و بدن مینماید!

- برخی همکاران که فعالیتهای اقتصادی-صنفی ! ! دارند, دستیار باید بیماران را تا آمدن پزشک مربوطه سرگرم!! کند و یا کارها را رتق و فتق کند و یا حتی در انجام آن فعالیتهای اقتصادی و یا صنفی-اقتصادی به پزشک کمک کند!

- ظاهرا در یکی از بازرسی ها پزشک خانواده مشغول به انجام ختنه و در همان زمان دستیار مربوطه هم در حال انجام کارهای پوستی بوده و بیماران هم...  

.

.

بدین ترتیب دستیارانی که بر بکارگیری ایشان برای انجام کارهای بهداشتی تاکید میگردید هم عملا با انحراف از اهداف پزشک خانواده , بدلیل کافی نبودن درآمد پزشکان برای تامین حقوق و اجباری بودن داشتن آن  , وارد درمانگری شده اند و بازهم تیر ستاد اجرایی به سنگ خورد. احتمالا از این به بعد باید دستیاران هم برای خود دستیار بگیرند و دستیار دوم هم دستیار سوم بگیرد و.... 

از سوی دیگر جهت افزایش کارایی برای بازرسان هم  , باید بازرسانی دیگر بکار گرفته شود تا  گزارشات دقت کافی داشته باشد و برای بازرسان رده دوم هم بازرسانی دیگر و... 

نکته جالب تر ماجرا هم در مورد کسانی است که خود هم پزشک خانواده اند و هم کارمندان ستاد اجرایی و یا روسای شبکه  که نظارت بر کار ایشان (حتی با پیش فرض صحت عملکرد) خود جالب خواهد بود.

به هر حال اینها گوشه هایی از مشکلاتی است که همه از ابتدا به آن واقف بودند بجز مجریان! به نظر شما نباید تمام طراحان 02 را تا ابد از انجام کارشناسی محروم کرد تا درس عبرتی برای همه کارشناسان باشد؟ مجازات  ایشان برای هدررفت فرصت و پول هم پیشکش!