X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

پزشک خانواده از نظر مردم

متن زیر را یکی از خوانندگان ارسال نموده اند و الزاما ربطی به نظرات ما ندارد . هرچند در مواردی بسیاری از آن اشتراک نظر وجود دارد. ایشان ذکر کرده اند این مطلب را از سایت های اجتماعی برگرفته و ارسال کرده اند.


"پزشک خانواده"؛ اصطلاحی که با خود مفاهیم و انتظارات متعددی را حمل می کند. مانند: پزشکی که توسط بیمار انتخاب شده، پزشک در دسترس، پزشکی که بتوان تلفنی از وی مشاوره خواست، پزشکی که در صورت لزوم بیمار را در خارج از مطب ویزیت کند، پزشکی که سوابق پزشکی و بهداشتی بیمار و خانواده وی را به خوبی می شناسد و مدارک مربوطه را بایگانی می کند و . . .

این ها برخی از مفاهیم همراه با عبارت "پزشک خانواده" است.

پزشک خانواده در ایران "قانون" شده و به تصویب مجلس رسیده است. طرحی که روی کاغذ مفاهیم و خدمات بسیاری را با خود همراه دارد. اما در اجرا جز زحمت و اجبار در مراجعات پزشکی، تا کنون منفعتی برای مردم نداشته.

هر پزشک سهم مشخصی از بیمار را می تواند تحت پوشش بگیرد.

سهمیه بندی بیماران هیچ ارتباطی با کفایت و تجربه پزشک ندارد.

مردم مجبور هستند تا فرصت را از دست نداده اند به نزدیکترین پزشک خانواده در محل سکونتشان مراجعه کنند. اگر در تشکیل پرونده تعلل کنند دیگر قادر به مراجعه به پزشک مدنظرشان نخواهند بود و باید از میان پزشکان باقیمانده که کمتر مورد اقبال مردم هستند یکی را به اجبار انتخاب کنند.

از پرونده پزشکی بیمار هم هیچ خبری نیست. بیمار در هر مراجعه باید همه مدارک و سوابق پزشکی خود را همراه داشته و هر بار، از ابتدا، از سیر تا پیاز سوابق خود را برای دکتر شرح دهد(البته اگر پزشک بپرسد!؟).

شماره تماس پزشک ... ؟؟؟!(بی خیال)

نظام ارجاع؛ یعنی: 1- مراجعه به منشی مطب. 2- کندن یک برگ از دفترچه. 3- پرداخت حق ویزیت (نیازی به رویت جمال پزشک ندارد). 4-انتخاب یک متخصص به دلخواه بیمار؛ و یا در صورت وجود زد و بند های .......................،  مقدور خواهد بود. 5- تکمیل و ممهور نمودن فرم ارجاع توسط منشی زحمتکش. به طور کلی این فرآیند یک طرفه بوده و کسی به دنبال جواب پزشک متخصص و درج در پرونده بیمار، نخواهد بود.

این طرح در عمل فقط به یاری پزشکان کم تجربه و کمتر شناخته شده آمد (نظر نویسنده )و این قشر از اصناف جامعه را زیر چتر حمایتی خود قرار داده است.

بیمار پرتوقع و زیاده خواه هم باید کوتاه آمده و سکوت کند. چرا که این طرح یک "قانون" است و لازم الاجرا.

این هم یک اعلان درمان رایگان !!!!