X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

موافق ; 20% , با احتساب پزشکان خارج از طرح پزشک خانواده ; کمتر از 5%

نظرسنجی : 35% کاملا مخالف , بقیه ; اغلب نسبتا مخالف و یا با پیش شرط !

 با در نظر گرفتن جمعیت پزشکان خارج از طرح , 90% مخالف شاید عدد واقعی تری باشد.

مدتی قبل یک نظرسنجی از پزشکان مشغول به کار در طرح پزشک خانواده فارس انجام  گردید که البته نحوه انجام و بخصوص سوالات همه به گونه ای بود که  گزینه های مقابل هر سوال با فرض قبول طرح فعلی تنظیم گردیده و تنها در یک سوال مستقیما از موافقت یا مخالفت با طرح صحبت شده بود. پاسخها را اما به صورت طیفی از کاملا موافق تا کاملا مخالف تنظیم گردانده بودند. در گزارش نتایج گفته شده 35% از پزشکان داخل طرح یعنی بیش از 350 نفر درخواست تعطیلی طرح را نموده اند. بقیه هم که بدین صراحت مخالفت خود را بیان ننموده اند, بدلیل نحوه تنظیم پاسخها همگی ملاحضاتی برای ادامه طرح داشته اند . بدین معنی که افراد کاملا موافق درصد بسیار کمتری (گفته میشود 15-20%) از افراد نظر سنجی شده را تشکیل میدهند .با توجه به اینکه نزدیک به 50% از پزشکان داخل طرح را خود کارمندان دولتی و نیز درصد دیگری را فارغ التحصیلان جدید تشکیل میدهند این عدد قابل مداقه است .

از طرف دیگر این درصدها نهایتا قابل انتساب به جمعیت 1000 نفره پزشکان عمومی داخل طرح است و اگر نسبت به جمعیت 4000 نفره پزشکان عمومی استان و یا جمعیت بیش از 2500 نفری پزشکان عمومی دارای پروانه مطب که عملا با عدم  ورود به طرح مخالفت خود را با آن ابراز نموده اند و یا در سطح کلان تر نسبت به کل پزشکان عمومی و متخصص با جمعیت بالغ بر 6000 نفره استان , درنظر بگیریم به نتایج مهمی خواهید رسید و عمق نارضایتی از طرح در حال اجرا در فارس را نشان خواهد داد. که البته با القائات این روزهای مسئولان بهداشتی و برخی دوستان در هیات مدیره انجمن شیراز مبنی بر بالا بودن آمار رضایت مندی از طرح فاصله زیادی خواهد داشت .

نکته دیگر ماجرا نظزسنجی از رضایت مندی نسبت به نظام پزشکی و انجمن شیراز است که در دو سوال گنجانده شده بود و گرچه نتایج آن منتشر نگردیده ولی برخی خبرها حاکی است که اکثریت افراد نظرسنجی شده از ایشان و نیز مسئولین مربوطه رضایت نداشته اند.نکته دیگر نادیده گرفتن پزشکان خارج از طرح که اتفاقا در اکثریت هستند در این نظرسنجی است که به همین علت استنتاج از این نظرسنجی را مخدوش میکند.