X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

گزارش مجمع (1) ; درختان بهشتی خود را نسوزانید!!

مجمع سالانه انجمن پزشکان عمومی شیراز امسال در حالی برگزار گردید که استقبال کمتری نسبت به سال گذشته از آن گردیده بود .البته استثنا آن تعدد مهمانان از همه رنگ بود که جمع ما را مصفا!! کرده بودند. از انجمن مرکزی نیز نماینده ای حضور داشت ایشان در طی سخنان نسبتا طولانی خود جدای از ذکر  برخی خدمات و اقدامات انجام شده, قسمت اعظم وقت خود را با خوشحالی تمام !! به شرح مبسوط شاهکارهای انجمن مرکزی برای حفظ و گسترش پزشک خانواده اختصاص داد. غافل از اینکه آنچه ایشان مدافع آن بود اصلا نه طرح مشخص و مصوب دارد , نه بودجه دست یافتنی و معلوم نبود با اینهمه مجهولات از جه دفاع میکردند. ایشان همچنین شغل جدید خود را در شورای درمان تامین اجتماعی مایه افتخار پزشکان عمومی دانستند . آنقدر این صحبتها ادامه یافت که صبر حاضران به سر آمد و صدای اعتراض در جمع مبهوت از این اظهارات, طنین افکند:

آقای دکتر ; شما برای سایر پزشکان چه کار کردید؟

آقای دکتر ; شما برای جمع کثیر پزشکان جا مانده از سیل بنیان کن 02 چه فکری دارید؟

آقای دکتر ; آیا فکر کرده اید اگر همه پزشکان عمومی با جمعیت 800000 نفره بخواهند برای کسب 300000 شغل در طرح پزشک خانواده با هم رقابت کنند جه وضع فجیعی پیش می آید؟

آقای دکتر ; چرا در مجمع , همه حق صحبت دارند ولی ما اعضا حق صحبت آزاد نداریم؟(انجمن تصویب کرده بود مانع صحبت آزاد پزشکان در مجمع گردد!!)

.......

.......

ایشان نیز که ظاهرا جا خورده بودند بدون پاسخ واضحی با فاصله کمی به سخنان خود پایان داد و و بعد از دقایقی نیز سالن را ترک نمود.


 روزی رسول اکرم (ص) در جمع اصحاب سخنانی بدین مضمون راجع به یکی اذکار فرمود : هرکس آن را تکرار کند , خداوند درختی در بهشت برای وی  منظور میکند . یکی از اصحاب گفت : با این حساب ما درختان زیادی در بهشت داریم. رسول اکرم (ص) فرمودند: مواظب باشید با انجام گناه شعله ای نفرستید که آن درختان را بسوزاند.

اکنون باید به این دوستان یادآوری کرد که : مواظب باشید با این کارها خدمات گذشته خود را نسوزانید که چند سال بعد شما را بدلیل نداشتن آینده نگری ملامتها کنند!!