X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

سر کلاف درمان کجاست؟

گفت‌وگوی تفصیلی فارس با معاون جدید درمان وزیر بهداشت

محمدآقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت در گفت و گو با فارس مهمترین چالشهای وزارت بهداشت در مورد مشکلات حوزه درمان را چنین عنوان کرد:

ما در بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات سلامت مشکل داریم، شهروندان و آحاد مردم را در برابر هزینه‌های مالی حفاظت نکردیم.کارایی نظام سلامت ما در حد مطلوب نیست و باید ارتقا پیدا کند. کیفیت خدمات پزشکی هم از نظر هتلینگ و هم کیفیت خدمات و مراقبتهای پزشکی علیرغم همه تلاشهایی که صورت گرفته و رشد علوم پزشکی در سالهای بعد از انقلاب، مطلوب نیست. ما نیاز داریم که به مدیریت بیمارستانی در کشور نگاه جدی تر و علمی تر داشته باشیم و کیفیت خدمات پزشکی در کشور ارتقا پیدا کند و به خواسته های مردم نزدیک تر شود.

وی در پاسخ به چگونگی اصلاح این مشکلات و برنامه های موجود در این زمینه گفت: در بحث ارائه خدمات درمانی، حول 3 محور، فعالیت می‌کنیم. یکی از این محورها محور عدالت در سلامت است.

ما این شاخص عدالت در سلامت را تقسیم کردیم به حوزه بهره مندی عادلانه مردم از خدمات سلامت و آیتم دوم حفاظت شهروندان در برابر هزینه های سلامت است.

در حوزه بهره مندی مردم از خدمات سلامت، مهمترین برنامه‌ای که وجود دارد،‌ برای اینکه مردم به صورت عادلانه به خدمات سلامت دسترسی داشته باشند، برنامه استقرار نظام سطح بندی خدمات سلامت را در دستور کار داریم که از سال 79 تدوین شده، سال 92 نیز بازنگری شده و باید هر نوع توسعه و تخصیص منابع در حوزه سلامت در قالب این نظام سطح بندی در کشور اجرا شود. این نظام هنوز به طور کامل استقرار پیدا نکرده،ضمن اینکه نیاز به بازنگری هم دارد .بحث دیگری که از نظر شاخص عدالت در سلامت مد نظر است، مسئله حفاظت مالی شهروندان در برابر هزینه های سلامت است.

ملاحظه کنید در همه دنیا بخشی از هزینه های خانوارها صرف سلامت می‌شود، مسئله مهم در این زمینه باری است که این هزینه‌ها به مردم تحمیل می کنند،برآوردی که الان وجود دارد، این است که 60 درصد هزینه‌های سلامت اکنون به طور مستقیم از جیب مردم پرداخت می‌شود.که تقریباً 2 برابر آنچه بر اساس قانون برنامه توسعه پنجم باید سهم مردم از هزینه های سلامت باشد، اکنون از جیب مردم پرداخت می شود،

بحث دیگر درصدی از مردم است که دچار هزینه‌های کمرشکن سلامت می‌شوند در حال حاضر بر اساس مطالعات بین 5 تا 7 درصد جمعیت کشور دچار هزینه های کمرشکن سلامت می شوند و باز هم بر اساس مطالعات این رقم در بین ساکنان تهران دوبرابر کشور است.

 حدود 14 درصد مردم تهران، سالانه دچار هزینه‌های کمرشکن سلامت می‌شوند. تعریف هزینه کمرشکن سلامت این است که وقتی معادل 40 درصد هزینه اقلام غیر خوراکی در سبد خانوار سهم درمان و سلامت بشود، این فرد و خانواده دچار هزینه های کمرشکن سلامت شده است. این شاخص یعنی تعداد افرادی که متحمل هزینه‌های کمرشکن سلامت می‌شوند، در سال 85، حدود 2 درصد جمعیت کشور بوده است. بر اساس قانون برنامه چهارم 3 درصد جمعیت کشور بوده که قرار بود تا آخر برنامه چهارم به یک درصد جمعیت کشور برسد و امروز  به 7 درصد جمعیت کشور افزایش پیدا کرده است.

 در مقابل این هزینه‌های کمرشکن سلامت عمده ترین اقدام در حوزه بیمه است. لازم است پوشش عمقی و سطحی بیمه های پایه سلامت گسترش پیدا کند و پوشش خدمات بیمه‌های پایه سلامت مورد بازنگری قرار گیرد.

بسته پوشش بیمه‌های مکمل نیز باید بازنگری شود. به این مفهوم که نوع بیماریهایی که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند،کامل تر شود و میزان خدماتی که برای هر بیماری در تعهد بیمه است، بازنگری شود.برای اینکه هزینه‌های درمانی مردم کم شود و باید سهم سلامت از منابع عمومی افزایش پیدا کند.

آقاجانی در پاسخ به سهم منابع عمومی و بودجه دولت از هزینه های سلامت گفت:بسته به این است که ما سهم سلامت را از چه منبعی در نظر بگیریم، اگر سهم سلامت را از بودجه عمومی در نظر بگیریم الان حدود 10 درصد را تشکیل می دهد. اگر می‌خواهیم ببینیم از کل هزینه‌های سلامت چقدر پرداخت می شود، حدود 6 درصد از کل درآمد ناخالص ملی در سلامت هزینه می‌شود.که از این مبلغ 60 درصد را مردم هزینه می‌کنند.البته مردم حق بیمه هم پرداخت می‌کنند اما در پرداخت از جیب مردم برای سلامت، پرداخت حق بیمه لحاظ نمی‌شود

آقاجانی در مورد تعرفه خدمات پزشکی با اشاره به نرخ بالای تورم در سالهای اخیر در کشورمان گفت: هزینه‌های تمام شده خدمات پزشکی به شدت بالا رفته ولی رشد تعرفه خدمات درمانی به خصوص خدمات بیمارستانی (هتلینگ یا اقامت در بیمارستان) متناسب با رشد هزینه‌ها نبوده و این فاصله مرتباً بیشتر شده است و معادل یک سوم هزینه تمام شده در بیمارستان است. البته این موضوع در شورای عالی بیمه مورد توجه بوده است و امیدواریم مورد بازنگری قرار بگیرد .

مسئله بعدی بحث کارایی نظام سلامت است، که برای این کار ارتقای دانش و مهارت مدیران بیمارستان یکی از این اقدامات است.دوم افزایش نقش حاکمیتی وزارت بهداشت و کاهش نقش تصدیگری حاکمیت در ارائه خدمات و واگذاری امور تصدی مردم به دست خود مردم است. در واقع ما به دنبال ایجاد بیمارستانهای مستقل و پاسخگو هستیم تا بیمه‌ها از این بیمارستانها خرید خدمت راهبردی بکنند و به دنبال این هستیم که از این طریق کارایی بیمارستانها را افزایش دهیم.

بحث دیگر ما ارتقای کیفیت خدمات درمانی در بیمارستانهاست که به دو حوزه تقسیم می‌شود، یکسری خدمات عمومی یا هتلینگ بیمارستان است، شامل کیفیت غذا،سرمایش، گرمایش، طرز رفتار کارکنان و حفظ ارزشها و اعتقادات آنهاست، حوزه دوم شامل کیفیت تخصصی خدمات درمانی ارائه شده است،‌منظور این است که کیفیت خدمات بیمارستانی از منظر علم پزشکی هم باید ارتقا پیدا کند.

لازمه این کار این است که ما اعتبار بخشی بیمارستانها را جدی بگیریم، استانداردهای بیمارستانی را که تدوین شده‌اند، اجرا کنیم.راهنماهای بالینی را تدوین و اجرا کنیم تا بشود خطاهای پزشکی را کاهش داد و ایمنی بیماران را در بیمارستان بهتر کرد. ادامه دارد...