X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

جدیدترین دستاورد پزشک خانواده فارس ; پرداختی بابت آزمایش در بخش خصوصی 81% !!

این آزمایشگاه , طرف قرارداد با پزشک خانواده است !  

این روزها بر سر در برخی آزمایشگاهها بنرهایی با مضمون بشارت !!! فوق برافراشته شده تا شاید مردم و سایر مسئولان استانی و احیانا بازرسان وزارتخانه را مجاب کند برنامه پزشک خانواده فارس هنوز رمق دارد اما واقعیت این سناریوی تازه : 

در آخرین توافقات ستاد پزشک خانواده با آزمایشگاههای خصوصی مقرر گردید که طبق فرمول زیر از بیماران پزشک خانواده تعرفه دریافت گردد: 

30% تعرفه دولتی + مابه التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی + 10% بابت افزایش تعرفه سال 92 

بر این اساس به عنوان مثال تعرفه پرداختی بیمار برای یک آزمایش CBC که با تعرفه دولتی 1500 و طبق تعرفه خصوصی 5000 تومان میشود در طرح جعلی پزشک حانواده فارس چنین محاسبه میگردد: 

30% تعرفه دولتی : 450 تومان  

مابه التفاوت بخش خصوصی و دولتی : تومان 3500=1500-5000 

 10%افزایش تعرفه  :  500 تومان  

جمعا : 4450  تومان  

با محاسبه نسبت این عدد به تعرفه کامل که 5000 تومان بود , پرداخت از جیب مردم به میزان 81% قابل محاسبه است . 

 

برای قضاوت باید دید  قانون این تعرفه را به چه میزان تعیین کرده است؟ 

1- برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس محترم : که برخی سنگ آن را بسیار به سر و سینه میزنند: پرداختی مردم  30% تعیین شده است. 

2-طرح 02 : پرداختی مردم در مراجعه به پاراکلینیک و آزمایشگاهها در بخش دولتی 30% تعرفه دولتی و در بخش خصوصی 30% تعرفه خصوصی تعیین شده است.  

3-در مصوبه دیگری البته باز بر خلاف قانون  سهم بیمار 44% تعیین شده است. 

4- اما در مصوبه اخیر با ساز و کار پرداختی فوق که شرح مبسوط آن رفت اولا تعرفه در کل 10% افزایش یافته و دوما سهم پرداختی مردم از جیب به 81% رسیده است! 

   

با این حساب از دوستی بسیار عزیز ( دکتر ب رئیس محترم یک تشکل پزشکان !! عمومی شیراز  ) که فرموده اند : اگر پزشک خانواده تعطیل شود بحرانها !! پدید آید , باید پرسید : مگر 81% پرداختی مردم مثلا برای انجام آزمایش در شرایط حاضر خوشحالی و شعف را در همه مردم برانگیخته و از نان شب و یارانه واجبتر است که با حذف آن بحران پدید آید؟ آیا جیره سالانه دو بار مراجعه به پزشک عمومی (که به طور متوسط سهم هر فرد در طرح پزشک خانواده فارس میشود ) ( و گیریم که کاملا هم رایگان باشد که البته نیست ) آنچنان بود و نبودش فرق دارد که اگر نباشد زمین و آسمان کن فیکون گرداند یا سبد خانوار را میان تهی ؟  اگر این دیدار هر شش ماه آنچنان مهم است دوستان میتوانند سالی دو بار همزمان با جشن نوروزگان  و مهرگان , بار عام اعلام کنند تا خلایق به دست بوسی شرفیاب  و به برخی از ایشان تفقدی نموده و به خلعت کوپن شرفیابی به حضور همکاران متخصص  البته در دستجات 5-6 نفره مفتخر !!  ایشان میتوانند به پاسداشت سنن پیشین و تکالیف جدیده 02 , سالی یکبار نیز در شب یلدا به دیدار سالمندان روند تا آنچنان که  فرموده اند سالمندان نیز در منزل ویزیت و پایش شده باشند و وظیفه ای ترک نگردد تا مبادا درصدی از عطایا کم شود . کلا دور هم باشند و ضمن شکستن تخمه و خوردن آجیل از حال رعایا نیز مطلع  و فقط مواظب باشند هندوانه شب یلدا سردی شان نکند که سالمندان را درد مفاصل بیافزاید و بیمه ها را خرج فزون !! که این دیگر گناهیست نابخشودنی و کسورات به بار آورد و ضرایب را دور از دسترس . و البته بحران جیبی بدنبال و حقارت را دو چندان !!                  روزگارتان همیشه بدور از بحران !