X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

به نام حضرت دوست
لازم میدانیم از همکار و برادر بزرگوارمان آقای دکتر قبادی عضو هیئت مدیره شورای هماهنگی که پشتوانه فکری بزرگی برای جامعه پزشکی بوده و هستند خصوصا در انتقال مسایل و مشکلات 02 به مقام محترم وزارت که به صورت حضوری اقدام نموده اند تشکر  نموده واز خداوند بزرگ  می خواهیم همه ما را در این مسیر که هدفی جز خدمت به نظام سلامت کشور و آحاد جامعه خدوم پزشکی نداشته و نداریم یاری رسان باشد .از برادر فرزانه جناب آقای دکتر ابوالحسنی نیز به همراه تمام همکاران که پشتوانه اخلاقی و معنوی ما بوده اند کمال امتنان را داریم. 

                                   هیئت رئیسه شورای هماهنگی پزشکان عمومی استان فارس