X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

کارنامه برنامه جعلی پزشک خانواده فارس ; مردود دوبله , سوبله !

فقط 8% !!! مردم در طی 6 ماه ;  آنهم با کمک عوامل خارج از پزشک خانواده ,  اولین آمار بهداشتی طرحی که باید 95% وقتش را در بهداشت صرف کند!! بگذریم از دقت این آمار که علامت سوال بزرگی در برابر آن قرار دارد!! 

به این خبر توجه کنید: 

در طول 6ماه گذشته در کلیه مراکز و پایگاه های بهداشتی شهرستان های استان فارس غربالگری فشار خون انجام شد که بر اساس آن 259 هزار نفر مورد غربالگری قرار گرفتند .

به گزارش خبرنگار وب دا در روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ؛  معاون بهداشتی دانشگاه با بیان این مطلب، گفت : در طی این برنامه که با شعار "فشار خون خود را جدی بگیرید" از هفته سلامت شروع شده پرسنل مراکز و پایگاه های بهداشتی،عموم مردم و همچنین پرسنل ادارات را که در ساعت اداری دسترسی به مراکز بهداشتی نداشتند ، غربالگری کردند .

دکتر محسن مقدمی افزود : در این برنامه پزشکان خانواده نیز جمعیت تحت پوشش خود را غربالگری نمودندکه در طی این روند  103 هزار و 600 نفر از مردان و 155 هزار و 400 نفر (جمعا میشود همان ۲۵۹هزار نفر فوق) از زنان بالای 30 سال استان فارس تحت این غربالگری قرار گرفتند . 

با توجه به گذشت ۱۶ ماه از اجرای برنامه پزشک خانواده فارس انتظار همه این بود که درصد بسیار بیشتری از مردم پایش میشدند . از جمعیت نزدیک به ۵ میلیونی فارس اگر افراد بالای ۳۰ سال را ۳میلیون در نظر بگیریم آمار نزدیک به ۸٪ که  عوامل خارج از پزشک خانواده بار قسمت زیادی از این آمار گیری و شاید آمار سازی را به دوش داشته اند , عددی قابل تامل و شاید خجالت آور است. بگذریم که این 8% نیز اعتبارسنجی نشده است و خود نیاز به پایش دارد!!

این واقعیت تلخ که با وجود بار درمانی بالا همکاران ما فرصت پرداختن به بار مراجعات بهداشتی (که از قضا ۹۵٪ کار پزشک خانواده است ) را ندارند و ناچار مغفول مانده , نشان از کارشناسی نشده بودن این طرح و به عبارت صحیح تر غیر قابل انجام بودن اجرای پزشک خانواده در شرایط حاضر است. 

راستی ازاین آمار که برای برنامه ریزی سلامت مردم نمی خواهید استفاده کنید؟ عجالتا همان آمار هاریسون را داشته باشید تا بعد . چرا که به قول آن شاعر :  خدا داند و من دانم و تو هم دانی!!  ......   از سامانه الکترونیک و آنلاین چه خبر؟ از این دست آمار ها آنجا هم به وفور باید باشه!!