X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

طرحی که قرار بود راه حل باشد; اکنون مهمترین مشکل!

گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت دولت یازدهم؛
دارو و پزشک خانواده،


مهمترین مشکلات نظام سلامتگزینه پیشنهادی وزارت بهداشت دولت یازدهم، مهمترین مشکل فعلی نظام سلامت را بحث دارو و برنامه پزشک خانواده عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی که از او به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت دولت یازدهم نام برده می شود، در حاشیه بازدید از مرکز بهداشتی درمانی شهید رجایی و خانه بهداشت تبائین در کهریزک، در جریان آخرین وضعیت نظام شبکه و مراقبتهای بهداشتی اولیه در کشور قرار گرفت.

وی، مهمترین برنامه خود را در کوتاه مدت رفع مشکلات جاری بیان کرد و گفت: شاید مهمترین مشکل فعلی نظام سلامت که به وضع معیشت مردم هم برمی گردد بحث دارو است و پس از آن بحث پزشک خانواده است.

این چشم پزشک افزود: به نظرم بحث پزشک خانواده  یک کاری است که نابسامان است و باید یک بازنگری در آنچه که تاکنون انجام شده صورت گیرد و البته مهمتر از همه اینها منابع مالی است که امیدوارم دولت حمایت کند.

هاشمی در پاسخ به این سئوال که تکلیف انتزاع دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران با توجه به پایان مهلت مقرر (31 تیر 92) و تخصیص نیافتن کد بودجه مستقل برای دانشگاه ایران چه خواهد شد، گفت: این دولت با شعار اعتدال و قانون گرایی بر سر کار آمده است. ما باید مر قانون را اجرا کنیم و تابع هر آنچه که دستگاههای بالادستی تصویب کرده اند باشیم. باید دید که قانون چه می گوید و همه تابع آن باشیم و آن را رعایت کنیم. من خودم نظری شخصی برای این موضوع ندارم باید بررسی کنم و ببینم چه اتفاقاتی در این یکی دو ماهه افتاده است.

وی گفت: من با نظام شبکه بهداشتی بیگانه نیستم و با خانه های بهداشت و خدمات زیادی که وزارت بهداشت در سطح اول در مناطق روستایی در حال ارائه است آشنا هستم.