X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

sms از دیار باقی و شادی کم دوام ما

یکی دو هفته از رسیدن پیامکی که در آستانه آمدن وزیر بهداشت !! و رئیس جمهور به فارس برای پزشکان خانواده ارسال شد, میگذشت . پیامکی که امیدها در دل پدید آورد و البته بدون رعایت حال قلبهای ضعیف و ایضا نحیف ما پزشکان خانواده ,  مبنی بر اینکه به زودی همه طلبهای پزشکان داده میشود : از اصل طلبهای سال گذشته و امسال گرفته تا ضرایب , اعم از سنوات و محرومیت و گروههای پرخطر و ...  خلاصه اینکه برایتان چنین میکنیم و چنان و سنگ تمام میگذاریم . آنچنان پیامک قطعی به نظر میرسید که کمتر کسی فکر میکرد تو خالی باشد. این بود تا هفته قبل که پیامکی دیگر از بانک مربوطه خواب نوشین صبحگاهی را به بیداری و سحرخیزی و لحظه شماری برای مراجعه به عابر بانک و پرداخت بدهی پرشمار تبدیل کرد هرچند دردی مبهم را در سینه حس کردم  . پیامک حاکی از واریز پولی تپل !! به حساب بود. طلبکاران اکنون خوشبخت که رسیدن به بخشی از پولشان  هم رویا میدانستند , صبح خوبی آغاز کردند . سیل تشکر و تهنیت بود که از ایشان میرسید. این بود تا پایان سفر وزیر !! و دیروز که برای تسویه بدهی موبایل و تلفن مطب (که کم پولی هم نبود و بالغ بر دویست و پنجاه هزار تومانی میشد و دلیلش هم دعوت از افراد تحت پوشش برای پایش فشار و تکمیل پرونده و...  ) , کارت را فاتحانه به منشی مطب دادم و گفتم با بقیه اش هم  حقوق عقب افتاده چند ماهه خودت و ماما و ایضا اجاره صاحبخانه را یه جوری کارسازی کن . خبر مسدود شدن حساب بانکی ام که با طعنه و خنده و استهزا منشی و عوامل مطب تحمل ناپذیرتر میشد , آنچنان شادی چند روزه را تلخ کرد که سکته دوم را زدم . خبر تایید شده این بود پول واریزی به حساب بسیاری از پزشکان اشتباه بوده و باید به صندوق بیمه برگردد و حسابتان تا آن زمان مسدود خواهد بود!!  و بدین ترتیب من هم شدم مصداق میر نوروزی و دولت چند روزه و مستعجل !! به نظر من که این اتفاق واقعی ربطی به آمد و رفت وزیر نداشت !!