X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

معاینه حجاج هم ؟

بعد از ابلاغ دستور معاینه دانش آموزان, این روزها پزشکان خانواده با پروزه جدیدی روبرو شده اند و آن حجاج فرم در دستی است که برای معاینه و پر کردن فرم مربوطه از دفاتر زیارتی ارجاع گردیده اند . این که این موضوع قبلا با ستاد پزشک خانواده و به اصطلاح اداره پزشک خانواده هماهنگ شده یا نه مشخص نیست اما واقعیتی است که برخی پزشکان با آن روبرو شده اند.