X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

شباهت رفتارها و ارائه آمار در فارس و مازندران ; تکرار تاریخ

نقل از انجمن ساری 

سوگمندانه، سال هاست «آمار» در بسیاری از امور کشور ما تبدیل به یک «شوخی» شده و اعداد و ارقامی که باید راهگشای امور باشد، خود به کورتر کردن امور کمک می نماید.
        مستحضرید که استان مازندران، چشم و چراغ تمام کسانیست که سال ها منتظر اجرای «طرح پزشک خانواده» بودند. نامی از «فارس» نمیبریم چون به گفته «دکتر شریعتی» تئوریسین بزرگ و برکنار شده این طرح، برای تشویق این استان به آغاز طرح، تسامح و تساهل بسیاری در برخورد با پیشنهادات اصلاحی پزشکان نشان داده شده، و این استان مازندران است که با تبعیت قطعی از مفاد طرح، تبدیل به پیش قراول واقعی اجرای آن شد و مفاد طرح نیز تنها در مواردی تغییر یافت که اجرای آن دچار مشکل شده بود و خطر شکست آنرا تهدید میکرد! لذا اکیدا معتقدیم که آینده سلامت کشور، پزشکان عمومی، بخش خصوصی و بسیاری دیگر از پارامترهای بهداشتی کشور، به سرنوشت اجرای آن در مازندران بستگی دارد و نتایج اجرای طرح برای برداشتن صحیح گام های بعدی باید «شفاف» و «صادقانه» در اختیار مسوولین کشوری و پزشکان شاغل در دیگر نقاط کشور قرار گیرد.
          به هر حال و از آنجا که قطعا بسیاری از پزشکان سایر استان های ایستاده در نوبت، منتظر نتیجه اجرای طرح در مازندران هستند، توصیه می شود به آمار ارائه شده توسط مجریان طرح قناعت نکرده، و با همکاران خود در این استان مشورت نمایند! بعنوان نمونه ای از نمونه ها، برای چندمین بار توسط همکاران محترم مجری اعلام شده که تنها 10% پزشکان با درآمدهای آنچنانی از اجرای این طرح ناراضیند و ... ! هرچند تعداد دقیق پزشکان شاغل در طرح از اسرار مگوست(!!!) اما در خوشبینانه ترین حالت، این عدد چیزی حدود 100 یا کمی بیشتر است! با توجه به اینکه انجمن پزشکان عمومی ساری فقط 460 شماره همراه از پزشکان عمومی ساری در اختیار دارد، و با عنایت به اینکه در تاریخ 92/3/19 خود پزشکان شاغل در طرح، در اعتراض به شیوه پرداخت دستمزدهایشان با مسوولین اجرایی و نمایندگان بیمه جلسه دارند، آمار رضایتمندی 90 درصدی پزشکان از طرح بسیار بسیار غیر منطقی و غلط جلوه خواهد کرد!!! 

نظر خانواده: 

-  با سلام :متاسفانه دوستان ما درانجمن ساری دو گانه عمل میکنند از یک طرف در هنگام ملاقات نمایتدگان انجمن ساری و انجمن مرکز با وزیر بهداشت مشکل عمده طرح نه مشکل ساختاری ومحتوایی طرح که عدم همکاری سازمان های بیمه گر با وزارتخانه در اجرای طرح عنوان میشود(نگاه کنید به مشروح ملاقات مندرج در سایت انجمن پزشکان رشت) و از طرفی در مقاله"شباهت رفتار ها ئ...."از طرح انتقاد هجو امیز تعمل می اورند و ما مانده ایم که بگرییم به حال طرح یا بخندیم به رفتار متناقض دوستان که نزد وزیر محترم از طرح انتقادی ندارند و در فضای مجازی منتقد دو اتشه میشوند.اولین نامه انتقادی من به بلاگ انهادرج و دومی متاسفانه سانسور و درج نگردید