X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

نسخه فروردین ; یادآور زمستان یا نوید بهار ؟؟

                                                                                   ارسالی  *دکتر سروش مردانی*
  تحلیلی بسیار ساده بر نسخه جدید 02 بنام نسخه فروردین که قرار است در سایر استانها اجرا شود و یحتمل در استان فارس جایگزین نسخه 02 شود :

 سرانه کل در این نسخه 14300 تومان منظور شده که 35% آن به سطح یک برمیگردد پس  سرانه هر بیمار تقریبا 5000 تومان میشود. از این میزان 65% آن به پزشک تعلق میگیرد یعنی 3250 تومان و مابقی که میشود 1750 تومان هزینه دارو و پاراکلینیک است که باید با مدیریت پزشک  صورت گیرد. اگر در نهایت پولی از قسمت دارو و پاراکلینیک اضاف آمد نیمی از آن به عنوان پاداش به پزشک تعلق میگیرد و اگر هزینه بالاتر بزند پزشک باید از سهم خودش بپردازد. همچنین بیمار 10% نرخ مصوب ویزیت آزاد را به عنوان فرانشیز(1300 تومان) به پزشک میدهد , بیمار 30% از پول دارو و پاراکلینیک را نیز باید بپردازد. 

دریافتی پزشک: 

  اگر پزشکی 2000 نفر تحت پوشش داشته باشد دریافتیش میشود 2000 ضربدر 3250 تومان به عنوان سرانه  که  6500000 تومان میشود و اگر در ماه 1000 مراجعه داشته باشد میزان دریافتی وی به عنوان فرانشیز1300000 تومان میشود  و نهایتا در مجموع دریافتی پزشک به 7800000 تومان خواهد رسید . 
 هزینه های بیمار:

حال اگر  به طور متوسط هزینه دارو و عکس و سونو و آزمایش بیمار  12000 تومان باشد ,برای 1000 نفر در ماه 12000000 تومان میشود  که 30% از آن توسط بیماران پرداخت میگردد (3600000 تومان) و 3500000 تومان هم از سرانه تامین میشود (2000 نفر ضربدر 1750 تومان) که در مجموع  7100000 تومان میشود (جمع پرداختی بیماران و سرانه پاراکلینیک و دارو)  که اگر این را از کل قیمت خدمات کم کنیم (7100000-12000000)  4900000 تومان میشود که ظاهرا چون بواسطه پزشک این  هزینه اضافی به بیمه تحمیل شده (به زعم بیمه ها) پزشک باید از جیب خودش بدهد!  

خالص دریافتی: 

بعد از کم کردن هزینه های اضافی بیمار از سهم سرانه پزشک , به عدد 2900000 تومان خواهید رسید (4900000-7800000). حال 5% از حقوق  هم بصورت مستقیم به عنوان مالیات کم کنید (7800000 در 5% که 390000 میشه) باقیمانده  دریافتی خالص پزشک است یعنی  2510000 تومان.  هزینه مطب و حقوق منشی و بیمه و اجاره مطب و لوازم مصرفی را نیز کم کنید (حدودا 2000000 تومان)  آنچه میماند 510000 تومان که حلالش باشد. یعنی روزی 25000 تومان !!  

متوسط 40 نفر در روز ویزیت میشوند و هر ویزیت حدود 610 تومان !! ۲۵۰۰۰  تومان  برابر با ویزیت 2 بیمار در بخش خصوصی است . اگرنرخ مصوب ویزیت معادل 12000 تومان در نظر بگیرید ,  شما به جای حداقل 480000 تومان در روز (بدون احتساب تزریقات و غیره)  25000 تومان دارید . 

قیمت یک متر آپارتمان آنهم مسکونی در شیراز بین 2500000 تا 4000000 تومان است . یک سال اگر به دریافتیت دست نزنی میشود 2 متر آپارتمان !! 

نظر خانواده: 

- جی پی جان سلام ازت لجم گرفته کاری میکنی روزی چند بار برات مرقومه بدم. اینبار سیاه و قرمز نمایی کرده ای. تا خانواده از شمال زنگ میزنه تو چرتکه ات را میاری  اول دل میبری بعد زهره میترکونی آخرش هم میگی "اگه یکسال دست نزنی میشه چند متر آپارتمان "عزیزم تو باید هر روز برای خودت دست بزنی که در طرحی که به طور جامع برات تهیه کردن و قرار نیست از توش پولی بهت برسه داری روزی بیست و پنج هزار تومان در میاری . جی پی جان خاکی باش آپارتمان میخواهی چکار؟ دستت به پول پزشک خانواده رسیده چشم و دلت دویده. لطفا هم از این به بعد اینجور خبر ها را اینطوری که اعداد و رقم دادی به ما نگو عدد اولت را که دیدم مثل این بود که بسته باشیدم به" تخت تشخیص سرگیجه "یه کمی گیج خوردم  فکر نمیکنی زبانم لال با اینجور خبر دادن هات خانواده ناچار بشه به جای دو متر آپارتمان همکف یک متر و نیم (اگه بلند قد نباشه) زمین در طبقه  زیرزمین (پیلوت) بخره. جی پی جان بجای چرتکه و ماشین حساب یک دست لباس ساموراییها را بخر و بپوش و  مدیتیشن کن و زیر لب تکرار کن: همه اش دود بود خبری نبود از کباب!