X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

شهرستان آباده: آیا تعزیرات صلاحیت ورود دارد؟

این روزها فشار بر پزشکان آباده به خاطر باز داشتن آنان از دریافت فرانشیز افزایش یافته است. پزشکان این شهرستان تهدید شده اند که در صورت ادامه این وضع به تعزیرات معرفی میشوند و علاوه بر جریمه   مطالبات ایشان نیز معلق میشود. پزشکان اما اعلام نموده اند این تهدیدها باعث انصراف از این تصمیم درست نخواهد شد. 

شورای هماهنگی استان با توصیه به مدیران این شهر به پرهیز از اتخاذ تصمیم های تنش زا و شتابزده , از موضع پزشکان آباده حمایت نموده و اعلام مینماید همکاران  پزشک در سراسر استان آماده هر گونه حمایت و همراهی با پزشکان آباده هستند. 

بیش از یک ماه از دریافت فرانشیز از بیماران طرح پزشکان خانواده در اغلب شهرهای فارس میگذرد . دریافت این مبلغ ناچیز بابت جبران بخشی ار تفاوت هزینه ها و سرانه میباشد که در یک تصمیم نانوشته و بدون هماهنگی قبلی از سوی اغلب پزشکان (که یا به اجبار و یا بدلیل نارضایتی از وضع قبلی و نه بدلیل رضایت از طرح جدید وارد طرح شده اند) مصوب و اجرا گردیده است و برای اولین بار از شهرستانهای فارس آغاز گردید و شیراز هم در مراحل بعدی به آن پیوست.  هر چند برخی از این تصمیم به عنوان سوپاپی برای  فرار مدیران از ترس لبریز شدن کاسه صبر پزشکان نام میبرند. 

نظر خانواده: 

-سلام
نسخه 02 خیلی خوبه و باعث شده به همت ریس های باهوش ودرایت , بنده وامثال بنده به فکر شغلی آبرومند مثل دلالی وبساز بفروشی ووو بیافتیم ؟؟؟؟