X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

پزشک خانواده خصوصی

پیشنهاد و پیش نویس اولیه طرح پزشک خانواده خصوصی در ۲۴ ساعته گذشته مورد استقبال تعداد زیادی از همکاران قرار گرفته است. پزشک خانواده خصوصی هر چند مراحل اولیه طراحی و تدوین را می گذراند شاید بتواند قسمت زیادی از انتظارات همکاران (اعم از کسانی که وارد طرح شده اند و نیز همکارانی که وارد طرح نشده اند) را برآورده سازد. هرچند تا تبدیل شدن به یک طرح قابل اجرا باید مراحل زیادی را بگذراند و مورد نقد کارشناسان قرار گیرد , اما مهمترین مشخصه آن این است که ارزشهای واقعی پزشک خانواده را فدای رایگان بودن خدمات نمیکند بلکه اهداف عالی برنامه پزشک خانواده را مد نظر قرار داده است.علاوه بر اینکه مزیتهای دیگری نظیر ورود تعداد بیشتری از همکاران و بالطبع کاهش افراد تحت پوشش البته بدون کم شدن درامد همکاران و داشتن فرصت کافی برای ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم  می گردد. منتظر پیشنهادات همکاران و مردم هستیم.