X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

انتخابات انجمن پزشکان عمومی مرودشت

به نام حضرت دوست
ضمن تقدیر و تشکر از پزشک مردمی و پیشکسوت آقای دکتر محمد مهدی عبداللهی که  در مسئولیت های مختلف با سعه صدر از هر گونه همکاری دریغ نکردند و نیز همکاران عزیزمان در شهرستان مرودشت , بدین وسیله از طرف هیإت رییسه و به نیابت از هیإت مدیره شورای هماهنگی استان فارس , انتخاب اعضا جدید انجمن مرودشت : 

خانمها دکتر رقیه خواجه و دکتر مریم قانعیان و آقایان دکتر ایرج رضایی و دکتر محسن جورکش و دکتر حسین حاصلی و دکتر یحیی قیصری و دکتر علیرضا عامری و بازرس محترم جناب دکتر موسوی را تبریک میگویم.
امید که در پناه حق و به اتفاق تمامی همکاران در استان بتوانیم از شان و منزلت پزشکان عمومی دفاع نموده و قداست این حرفه را به بهایی مادی نفروشیم.

رییس شورای هماهنگی پزشکان استان فارس
                        دکتر سروش مردانی ۱۸/۲/۹۲