X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

دریافت فرانشیز در شهرستانهای * آباده , نیریز کوار و خرامه *

گزارشهای موثق رسیده حاکی است: بسیاری از پزشکان شهرهای آباده , نیریز , کوار و خرامه از ابتدای اردیبهشت اقدام به دریافت فرانشیز از بیماران مراجعه کننده پزشک خانواده نموده اند. در شیراز نیز دریافت فرانشیز علیرغم فشارها ادامه دارد. ستاد اجرایی  واکنشهای متفاوتی از بی تفاوتی تا اقدام های تهدید آمیز نشان داده است .به عنوان مثال در نیریز برخی با تهدید جریمه روبرو شده اند . در مقابل این تهدیدها گزینه های خروج از طرح و نیز افزایش فرانشیز دریافتی جهت جبران جریمه و ... در پیش روی پزشکان قرار دارد. البته اگر هنوز واقع بینی در مجریان طرح وجود داشته باشد بهترین گزینه گوش دادن به خواستهای مردم و   پزشکان آنهم از زبان نمایندگان واقعی ایشان و عمل به راهکارهای کارشناسان و دلسوزان واقعی نظام سلامت و بدور از نگاه صرفا مالی بیمه ها و تبلیغی برخی دیگر است نه تصمیم در انزوای اتاقهایی که درب آن فقط به روی  منفعت طلبان و مجیزگویان باز است! 

نظر خانواده:  

-در ارسنجان و مرودشت هم دارند (فرانشیز) میگیرند. 

- سلام . پزشکان اقلید نیز فرانشیز دریافت می کنند. 

 سلام. ظاهرا مسئولین عزیز نگران هستند که پزشکان عمومی 2500تومان فرانشیز بگیرند اما متخصصین اگر به جای 2000 تومان با فرم ارجاع 6000 تومان دریافت کنند مانعی ندارد. بنظر می رسد فقط بدلیل ترس از ادامه همکاری متخصصین است که در مورد آنها همه چیز نادیده گرفته می شود. همکاران پزشک عمومی اگر متحد باشند .هیچ قدرتی توان تضییع حقوق آنان را ندارد.