X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

راستی آزمایی: چرا سطح ۳پزشک خانواده (بیمارستانها) اجرا نمیشود؟

 خرج که از کیسه مهمان بود   حاتم طایی شدن آسان بود!!!

همانگونه که همه مستحضرند پزشک خانواده سه سطح اجرایی دارد:  

سطح  ۱ : پزشکان عمومی 

سطح  ۲ : متخصصین 

سطح  ۳ :‌ بیمارستانها و بستری بیماران 

طبق برنامه میبایست هر سه سطح اجرا شود تا طرح ابتر نماند اینکه در استان فارس سطح ۳ طرح که عمدتا در اختیار بخش دولتی و دانشگاهها است (۸۰٪ بستری در بخش دولتی است) اجرا نمیشود و از بیماران بجای ۵٪مصوبه طرح ۰۲ , ۱۰٪  هزینه ها دریافت میشود و حتی شروع میشود ولی در اوایل با تصمیم ستاد اجرایی  بلافاصله بعد از شروع , متوقف میگردد چه بود؟ مگر رایگان بودن در سطح ۱ از افتخارات مدیران مربوطه نیست؟ چگونه است که نوبت بخش دولتی که میرسد و از قضا عمده مشکل مردم نیز در همین سطح بستری است تمام شعارها فراموش میشود؟ وقتی حتی در مراکز خیریه و دولتی هزینه برخی جراحیها بالای ۱۰ و ۱۵ میلیون تومان میشود و مردم را به زیر خط فقر میبرد, کم کردن هزینه ها در این سطح مهم است یا حذف ویزیت چند هزار تومانی پزشک عمومی؟ 

واقعیت این است که به قول یکی از مدیران این تفاوت ۵ درصدی پول تپلی!! میشود که نمیتوان از آن به راحتی گذشت , بیخیال طرح و مردم و پزشک و...!!