X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

شاهکارهای یک طرح موفق!!!! گزارشی از برخی بیمارستانهای شیراز

هردم ازین باغ بری میرسد...                                                              (ارسالی خوانندگان)جدیدترین شاهکار پزشک خانواده و نسخه 02 را در هفته قبل شاهد بودیم :
  مدتی است که بیمارستان شهید بهشتی بدون فرم ارجاع اقدام به بستری کردن بیماران مینماید و چند روز بعد هنگام ترخیص بیمار نامه ای به همراه بیمار میدهد بدین مضمون :
"آقای/خانم دکتر...
از آنجا که بیمار ... که تحت پوشش پزشک خانواده جنابعالی است در این بیمارستان جهت اقدام درمانی بستری است ، لذا نسبت به دادن فرم ارجاع به همراه بیمار اقدام نمایید تا پسخوراند مربوطه به شما برگشت داده شود... "
 از آنجا که دادن فرم ارجاع بدون حضور بیمار و معاینه وی غیرقانونی و غیرعقلانی میباشد ، از آقای دکتر ... که جزو ستاد اجرایی پزشک خانواده استان هستند کسب تکلیف نمودیم . ایشان فرمودند که طبق توافقی که با این بیمارستان شده ، شما باید فرم ارجاع را نوشته و به همراه بیمار بدهید..!!!!!
وقتی از ایشان پرسیدیم که چگونه بدون حضور بیمار و اطلاع از مشکل وی و معاینه بیمار ، فرم ارجاع بدهیم ، فرمودند که روی فرم ارجاع بنویسید : "بیمار ویزیت نشد..!!"
این هم راه حل دیگری برای کاستن از مشکلات پزشک خانواده و تبدیل شدن هرچه بیشتر این طرح به همان " شیر بی یال و دم و کوپال و اشکم "
 این طرح با این روش اجرا به کجا میخواهد برسد "الله اعلم"
خدا آخر و عاقبت همه ما را با این طرح بخیر کند... 

 

نکته جالب توجه دیگر اینکه بیمارستانهای "کوثر" و "مادر و کودک" که تقریباً خصوصی هستند و از بیماران تعرفه خصوصی دریافت میکنند نیز جهت کلیه اقدامات درمانی ،  حتی سونوگرافی ، از بیمار فرم ارجاع میخواهند . اما همان تعرفه خصوصی را از بیمار دریافت میکنند و به بیماران میگویند که پولتان را از بیمه تکمیلی بگیرید !!!!  
 حال دلیل گرفتن فرم ارجاع در این بیمارستانها چیست و چرا طبق روال نسخه 02 ، تعرفه 10% و 30% از بیماران گرفته نمیشود ، بنده که پاسخش را پیدا نکردم . اگر کسی از دوستان دلیلش را میداند ، به ما هم بگوید تا از این سردرگمی و جهالت بیرون بیاییم ...