X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

پیام تبریک به مناسبت روز زن

 

من بانوی کهنسال بادم بر آبهای تیره قرون 

مشعلی در دست 

پیوسته آتشی از آتشی می افروزم..... 

روز زن بر همه بانوان پزشک مبارک باد 

                                      

                                              شورای هماهنگی پزشکان عمومی استان فارس

نایت اسکین