X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

دریافت فرانشیز در شیراز

همانگونه که پیش بینی میشد و یکی از خوانندگان ما هم با شامه قوی خود آن را حس نموده بود طی سه روز گذشته تعداد زیادی از مطب ها و حتی درمانگاهها در شیراز از بیماران پزشک خانواده فرانشیز دریافت نموده اند. این در حالی است که در چند هفته گذشته به شدت به شهرستانها فشار آورده بودند تا از دریافت فرانشیز خوداری کنند.مبلغ فرانشیز دریافتی بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متفاوت بوده است.ستاد اجرایی نیز عملا اقدام خاصی در برابر این موضوع از خود نشان نداده است. نکته جالب و البته مشکوک ماجرا همراهی یک تشکل صنفی که در گذشته مماشات زیادی در انجام وظایفش کرده بود و حداقل گروهی از آنان مسئول بخش زیادی از نابسامانی موجود هستند با این موضوع است .(برای جبران مافات یا ترفندی جدید با توافقی پشت پرده) در هر صورت مشخص نیست این مقدار فرانشیز حتی در صورت ادمه یافتن تا جه حد بتواند انتظارات پزشکان را برآورده کند.  

نظر خانواده: 

-سلام
آقا جان چرا ناراحتید.تا حتلا 800 تا 900 مصوبه داشته ایم مگر چی شده .حالا برای همین هم یک مصوبه ای پیدا میشه.مهم اینه که تو طرح وارد بشی و آمار بره بالا .نون حلال خوردن این روزها مثل آمار دروغ و راست گفتن استاد و ....نایاب شده.مهم ماندن بر کرسی .. است و چسبیدن به ساختمان... با چسب دوقلو .عزیزی گفت .... بهتر از حروم لقمه ایه. 

-خرامه کوار اباده هم شروع شده  خدا رو شکر