X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

۰۲ چالش های تازه ای در فارس ایجاد کرد

بعد از تصمیم ستاد اجرایی استان فارس در مورد رادیولوزی ها و تن ندادن ایشان به شرایط تحمیلی و لغو قراردادهای بیمه ای, در تازه ترین چالش آزمایشگاهها نیز  بدلیل نداشتن تناسب بین تعرفه ها و هزینه ها از ورود به طرح خوداری نمودند و ترجیح دادند لغو قرارداد بشوند ولی شرایط غیر عادلانه طرح را نپذیرند . البته ستاد اجرایی نیز که تمایل به کاهش پرداخت های خود دارد تلاش موثری برای تحصیل رضایت آزمایشگاهها و رادیولوژی ها ننموده و بدین ترتیب خود را از  زیر بار پرداخت های بیمه ای بابت رادیولوژی و آزمایش راحت کرده و صرفه جویی مالی برای تامین بقیه پرداخت ها نمود. بدون توجه به اینکه بار این هزینه ها به مردم تحمیل شده و اگر تا حالا سهم بیماران ۷۰٪ بود اکنون ۱۰۰٪ هزینه ها را باید مردم از جیب بپردازند . باید دید ایجاد این نارضایتیها توسط برخی مدیران محلی تا کی توسط ارگانهای مربوطه تحمل میشود و طرحی که برای وصل کردن  آمده چرا به فصل کردن پرداخته و انحراف از مبانی برای پیشبرد طرح البته به شیوه دلخواه مجریان و بی توجه به اطراف تا کی تحمل میشود. 

نظر خانواده: 

-بنی آدم اعضای یکدیگرند  که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار  دگر عضوها را نماند قرار
کاش همه جامعه پزشکی یک تن بودند وبه هم کمک میکردند و در ابتدا به جای این که نمایندگان این اعضا دور بنشینند و درد پزشکان عمومی را فقط نظاره گر باشند پشتیبان میبودند امروز هر کس ساز خودش را نمیزد و در این سیل هر گروه دنبال گلیم پاره ای برای خود نبودند.
قبول که دانشگاه از تمامی آحاد جامعه پزشکی دفاع نکرد و با تفرقه مقاصد خود را پیش برد و سازمان نظام پزشکی نیز با اطلاعیه ای و چند جلسه امتحان خود را پس داد اما ما را چه میشود که درد را میشناسیم و نیز درمان را اما توان درست بازی کردن و همراهی با یکدیگر را نمیخواهیم تجربه کنیم و خودمان خود را به سوی اضمحلال پیش میبریم و گناه را میخواهیم به دیگران ربط دهیم.یادم نرفته که در جلسه سالیانه مجمع انجمنها یکی از هییت رییسه فرمایش دادند که مشکل پزشکان عمومی مربوط به خودشان است و بس و با همین بیان نقش مجمع را بی معنا ساخت.
بیایید برای یک بار هم که شده همه با هم جلسه ای داشته باشیم و هر نتیجه ای گرفته شد تا نمرده ایم گردن نهیم و یکی شویم برای همه.عزت از دست رفته ما بیش از این از دست نرود و چون عروسکان خیمه شب بازی هر چه خواستند نکنیم.
درود بر شرف پزشکان آزاده که خود را نفروختند به پولی .
یادمان باشد اما کسانی هم بودند که.................... عزت و شرف دست خداست که هر چه کردند که در این مسیر کلاهی برای خود بدوزند نشد و امروز از اینجا مانده و از آنجا رانده شده اند و حنایشان برای جامعه پزشکی رنگی ندارد.از اماممان یاد بگیریم که میفرمودند اتحاد رمز پیروزیست.