X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

دیدار هیات رئیسه شورای هماهنگی با دکتر طریقت

آقای دکتر طریقت سرپرست محترم وزارت بهداشت ودرمان طبق برنامه قبلی و علیرغم کسالت و بیماری امروز وارد شیراز شدند تا مسائل سلامت استان را از نزدیک بررسی نمایند .در پی هماهنگی به عمل آمده با مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز , هیات رئیسه شورا با ایشان دیدار نموده و مسائل پزشکان استان ذر رابطه با طرح ۰۲را مستقیما به اطلاع  رساندند.  

اهم مسائل مطروحه شامل: 

۱- فسخ لغو قراردادهای بیمه ای پزشکانی که تمایل یا توانایی ورود به طرح پزشک خانواده را ندارند. 

۲- تجدید نظر اساسی در طرح ۰۲ از جمله  افزایش  سرانه , کاهش جمعیت تحت پوشش و دریافت فرانشیز بابت ما به التفاوت هزینه تمام شده با سرانه 

۳- اختیاری کردن ورود به طرح برای مردم و پزشکان  

۴-دیدار مجدد با وزیر جهت بررسی بیشتر و ارائه نظرات و طرح جایگزین 

 

دکتر طریقت نیز دستور دادند در اولین فرصت  این جلسه در تهران ترتیب داده شود . همچنبن در ابتدای این دیدار با دکتر شریعتی نیز ملاقات کوتاهی صورت گرفت و اعتراضات پزشکان به اطلاع ایشان نیز رسید. 

ضمن آرزوی سلامت برای آقای دکتر طریقت , امیدواریم نتیجه این جلسه در جهت تامین خواسته های پزشکان استان موثر باشد.