X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

ویژگی انتخابات دوره ششم نظام پزشکی شیراز : ائتلاف های متنوع

 ضعف و بی عملی تشکلهای صنفی نیازمند تحولی عظیم است.

تبلیغات انتخابات دوره ششم نظام پزشکی شیراز در حالی به آخرین فرصت زمانی خود نزدیک می شود که برای اولین بار تنوع ائتلاف ها به حدی است که سرنوشت انتخابات را نمی توان کاملا پیش بینی کرد. در این میان طرح ۰۲ پزشک خانواده و برخورد قبلی شخصی کاندیداها , انجمن های صنفی و نظام پزشکی دور قبل به شاخصی برای انتخاب پزشکان تبدیل شده است. نارضایتی از طرح ۰۲ شاید به عاملی برای حضور و اتحاد پزشکان و به صحنه آمدن بسیاری که هر ۵ سال تنها برای تمدید پروانه مطب  به یاذ نظام پزشکی می افتادند تبدیل شده است. برخورد ضعیف نظام پزشکی و انجمنها در برابر مشکلات پزشکان عمومی  بخصوص در مورد طرح ۰۲ نشان داده که باید این نهاد قدرتمندتر باشد و چرخش نخبگان در آن رخ دهد. در این میان برخی مدیران نیز در پی آن هستند که با وارد کردن افراد آسیب پذیر و ضعیف علاوه بر تحمیل برخی طرح های بدون کارشناسی به پزشکان عمومی  این وضع را به متخصصین نیز سرایت دهند.با القا این ایده که وضع موجود بدلیل بی عدالتی است و عامل بی عدالتی نیز برخی متخصصین هستند سعی در ایجاد اختلاف بین پزشکان می شود.در این میان ورود افراد قدرتمند از هر گروه که باشند اصل است و این افراد را می شود در تمام گروهها ازجمله پزشکان عمومی یا متخصصین یافت موضوعی که در گزینش کاندیداها توسط شورای هماهنگی موثر بوده است . 

اما ائتلاف های شکل گرفته در این دوره : 

1- کاندیداهای شورای هماهنگی انجمن های پزشکان عمومی استان با شعار: 

مدیریت کارا. مسئولیت پذیری شجاعانه. اشتراک عمل موثر 

این شورا از نمایندگان انجمنها و پزشکان عمومی استان طبق آیین نامه پیشنهادی شیراز و با تایید انجمن مرکزی پزشکان عمومی کشوری  شکل گرفته است و از همان آغاز فعالیت تمام هم خود را صرف ارتقا شان پزشکان عمومی و دنبال کردن جدی خواست صنفی پزشکان  بخصوص موضوع روز یعنی اصلاح ساختاری طرح ۰۲ نموده است.

2-ائتلاف سفید  : شکل گرفته از ترکیب پزشکان عمومی و متخصص  

3-لیست مجمع انجمنها و انجمن جراحی : که در گردهمایی انتخاباتی شب گذشته از آن استقبال نشده است.این لیست هر دوره تنظیم میشود و از طرف یکی از بیمارستانها حمایت می شود .

4- لیست پزشکان عمومی شاغل  در درمانگاهها  

5- لیست پزشکان مستقل :که البته این گروه نیز توسط یکی از بیمارستانها هماهنگ شده است. 

6-لیست دستیاران : که ترکیبی از افراد دانشگاهی و با اولویت کاندیداهای بخش دولتی است. 

7- افراد مستقل  

8- بسیج جامعه پزشکی 

9-.... 

آنچه مهم است حضور گسترده تمام گروههای پزشکی , انتخاب آگاهانه آنان و نظارت بر روند صحیح رای گیری و اعلام نتایج است. 

نظر خانواده:  

-با درودی بی پایان به همخانه ایهای خوبم:اکنون توپ انتخابی اگاهانه در زمین بازیکنان اصلی میدان انتخابات یعنی پزشکان  میباشد که انتظار میرود با چینشی اگاهانه مسیر  جهار سال دیگر از سازمان صنفی خود را انتخاب کنند. 

این اگاهی میتواند شامل بعضی خصایص باشد که یک نماینده صنفی باید داشته باشد: 

/صداقت با انانی که او را به عنوان نماینده انتخاب کرده اند به همین بجث 02 نگاه کنید چه کسانی در کنار پزشکانی که 02 انها را به ستوه دراورده قرار گرفتندو چه کسانی 02 را  تنور داغی برای پختن نان خود انتخاب کردند. 

/قدرت تحلیل موضوعات پیش روی صنف باز هم برگردیم به 02 چه کسانی انرا طرحی چالشی و فاقد رضایتمندی برای پزشک و چه کسانی انرا بی نظیر و بی بدیل خواندند(اول انرا انکار و بعد بر ان اصرار ورزیدند) 

/چه کسانی از وقت شریف خود هزینه کردند و پیگیر حل مشکل شدند وچه کسانی از کنار حل معضلی چون 02 به راحتی گذشتندو انرا قبول و خود مجری ان شدند اینها و معیار های دیگر لازم است در نظر گرفته شود تا انتخابی اگاهانه صورت پذیرد. موفق و پیروز باشید