X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

اخبار انتخاباتی۱

این روزها تبلیغات انتخابات نظام پزشکی بخش عمده ای از اخبار حوزه پزشکی را به خود اختصاص داده است .از یک طرف بعضی نامزدها تشکیل ائتلاف داده اند برخی مستقل شرکت کرده اند و برخی هم به همان روال سالهای قبل با بهره مندی از حمایت بعضی نهادهای صنفی امیدوار به انتخاب مجدد هستند .مسئله ای که این روزها در بین پزشکان عمومی به عنوان یک شاخص عملکرد برخی داوطلبان مطرح است چگونگی برخوردهای قبلی این افراد در برابر طرح ۰۲ است. 

در این میان گزارشاتی از تخلفات تبلیغاتی به گوش میرسد از جمله بهره مندی از فضا وامکانات نظام پزشکی برای تبلیغات . این روزها اطلاعیه های یک گروه موسوم به کاندیداهای مجمع انجمن ها به صورت گسترده در محل نظام پزشکی شیراز پخش می شود که این موضوع با این استدلال که از مثالهای بارز تخلف است مورد اعتراض بقیه گروهها قرار گرفته است.