X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

فرمانهای ستاد اجرائی: افزایش تمکین یا تحریک پزشکان؟

ظاهرا اخیرا طی نامه ای به شهرستانهای استان فارس ابلاغ شده پروانه مطب پزشکان متخصصی  که با طرح ۰۲ قرارداد ندارند باطل شود !!! اگر واقعا این موضوع صحت داشته باشد که احتمالا دارد, بدین ترتیب برخلاف اصول قانون اساسی در مورد آزادی شغل, برخلاف شئون صنفی و حرفه ای , برخلاف مصالح امنیتی و ملی ,برخلاف قوانین مدون و بالاتر از همه برخلاف موازین انسانی و اسلامی و مفهوم دولت کریمه , این پزشکان که اغلب سالها تعهدات قانونی خود را سپری کرده اند, باید خانه نشین شوند و متضرر بزرگتر هم که مردم عزیز و نظام سلامت کشور خواهد بود. بدین ترتیب باید پرسید آیا طرحی که به قول دوستان اجرائی آنقدر موفق بوده که تحسین بهداشت جهانی را برانگیخته چرا نتوانسته حتی در شهرهای کوچک انگیزه ورود پزشکان را فراهم کند تا حدی که با وجود لغو قراردادهای بیمه ای, نیاز به این اندازه فشار برای پیشبرد آن وجود دارد. فشارهایی که بیش از آنکه احتمال تمکین پزشکان را بالا ببرد بیشتر از آن باعث تحریک پزشکان می شود و  آیا دوستان ستاد اجرایی قصد دارند نام خود را به ستاد اجباری تغییر دهند؟ آیا مسائل اینچنینی به صورت کامل و واقعی به مراجع بالاتر منتقل میشود ؟( ارسالی همکاران)