X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

دومین تغییر در وزارت بهداشت

دبیر جدید شورای آموزش پزشکی تخصصی وزارت بهداشت منصوب شد

خبرگزاری فارس: با حکم محمد حسن طریقت منفرد، سرپرست وزارت بهداشت، بهرام عین اللهی به سمت دبیر شورای آموزش پزشکی تخصصی وزارت بهداشت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از محمد حسن طریقت طی حکمی، بهرام عین اللهی را به جای امیر محسن ضیایی به عنوان دبیر شورای آموزش پزشکی تخصصی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.

بهرام عین اللهی، پیش از در زمان وزارت کامران باقری لنکرانی نیز مدتی به عنوان دبیر این شورا و مدتی نیز به عنوان معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کرد. وی چشم پزشک و رئیس قطب چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

سرپرست وزارت بهداشت چند روز پیش نیز در اولین تغییر در ستاد وزارت بهداشت، رمضان محسن پور، معاون پارلمانی وزارت بهداشت را با حفظ سمت به جای حسن آقاجانی به سمت رئیس دفتر وزارتی وزارت بهداشت منصوب کرد.