X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

۰۲ در نیریز ,آخرین خبرها

بعد از اتفاقاتی که قبلا شرح آن رفت , سرانجام ستاد اجرایی پزشک خانواده  با دریافت مبلغ ۴۰۰۰ تومان فرانشیز در سطح ویزیت پزشکان عمومی در شهر نیریز موافقت ضمنی کرده و فقط از آنان خواسته که حد اقل نام افراد را وارد سایت نمایند! و سر شماری را تکمیل کنند.پزشکان عمومی نیریز نیز در حال حاضر با دریافت ۴۰۰۰ تومان فرانشیز, بیماران پزشک خانواده را پذیرش مینمایند. 

نظر خانواده: 

-هردم از این باغ بری میرسد...
لطفا یک مطب یا درمانگاه را در استان معرفی کنید که در آن 02 اصلی اجرا میگردد.این موضوع نشان میدهد که هیإت اجرایی نیز به این نتیجه رسیده که هنوز جوهر دستور قبلی خشک نشده دستور دیگری میرسد.
آقای دکتر ... خداوکیلی دود این وضعیت به چشم چه کسانی میرود؟دکترجان نمره خودت  چند است.؟
دکترجان  امیدوارم بعدها مثل خانم دکتر نگویی استان پهناور بود و پول نبود و ....
با سپاس 

-با درود همیشگی:لحاظ کردن پانصد تومان جهت فرانشیز نوعی دهن کجی به قشر پزشک عمومی است زیرا اقایان ستاد نشین نمیدانند که امروز با پانصد تومان یک ابنبات خروس قندی هم نمیدهند پس یک پزشک چگونه با تعرفه های اینچنینی به طبابت و سلامت مردم بیندیشد ؟بهتر است پزشکان از این ورطه پای خودرا کنار بکشند و میدان را برای تصمیم گیران اینچنینی باز بگذارند تا مسئولیت اتفاقاتی که  در حوزه درمان می افتد به عهده اقایانی باشد که تصمیمات  .... از این نوع را می گیرند.