X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

نامه انجمن پزشکان عمومی ایران به دکترشیخ الاسلامی وزیر تعاون

جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی
مقام محترم وزارت تعاون،کار وامور اجتماعی
سلام علیکم
احتراماً پیرو نامه شماره 1106/91/پ ع مورخ12/9/91 به حضرتعالی باستحضار میرساندعلیرغم پیگیریهای بعمل آمده قریب دو ماه است که با دستور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز سازمانهای بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت و تامین اجتماعی با پزشکان آن شهرستان لغو قرارداد کرده اند که این امر مشکلاتی را برای بیمه شدگان و پزشکان ایجاد کرده است.لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تجدید قرارداد با پزشکان شیراز اقدام لازم مبذول فرمایند تا بیش از این مشکل برای بیمه شدگان و پزشکان ایجاد نشود.
قبلاً از دستور موکد حضرتعالی نهایت تشکر را دارم.
دکتر حسن هویدا
رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران

رونوشت: برادر ارجمند جناب آقای دکتر مردانی ریاست محترم شورای هماهنگی انجمن های پزشکان عمومی استان فارس .عطف به پیگیریهای جنابعالی جهت استحضار
نظر خانواده: 

-با سلام وعرض خسته نباشید به همه دوستان شورای هماهنگی و با سپاس از همه زحماتی که برای عزت و سربلندی پزشک عمومی بر خود هموار نموده اید اکنون پس از گذشت نزدیک به شش ماه از شروع 02 در استان فارس هم زوایای کاری وهم پرداخی این طرح برای پزشکان معلوم ومشخص شده اکنون یک نظر خواهی جدید میتواند  استقبال و یا عدم استقبال از این طرح را برای ما پزشکان روشن کند هر چقدر نمونه اماری ما  هم وسیعتر باشد شاید بهتر و بیشتر به میزان این استقبال پی ببریم در صورت امکان این کار را انجام دهید.با تشکر فراوان