X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

۰۲ در شیراز

 متن زیر ارسالی خوانندگان است و لزوما در برگیرنده نظرات gp نیست.

در حالی وارد هفتمین ماه از شروع طرح ۰۲ در کلانشهر شیراز می شویم که بیش از هر زمان دیگری ادامه طرح به این صورت در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.تعدادی از پزشکان از ابتدا وارد طرح نشدند یا خیلی زود مسائل طرح را دریافتند و از آن کناره گرفتند.در مواردی نیز از طرف ستاد لغو قرارداد شدند که بیشتر نشان از جوگیری مسئولان بود .تعدادی بعد از گذشت مدتی تاب نیاورده و از آن خارج شدند .تعداد بیشتری ازپزشکان به صورت مشروط و البته موقت و ۳ ماهه وارد طرح شده و در انتظار برآورده شدن درخواستهای منطقی خود طرح را (البته تنهابه صورت ویزیت بیماران )ادامه دادند, در خواستهای متنوعی از بیمه شدن پزشکان گرفته تا افزایش سرانه, از کاهش وظایف فیل افکن ۰۲ گرفته تا دریافت فرانشیز و کم شدن بار مراجعه که البته تاکنون قریب به اتفاق شروط جامه عمل نپوشانده است . بدلیل گستردگی شهر و تغییرات حتی روزانه در پزشکان آمار دقیقی از هر گروه وجود ندارد بخصوص که این آمار به نوعی محرمانه تلقی میشود؟!!! در مجموع تعداد پزشکان در طرح حدود ۵۰۰ نفر حدس زده میشود هر چند آمار ۹۰۰ نفر نیز گفته شده؟؟.گفتنی است تعداد پزشکان در نظام پزشکی تا ۱۸۰۰ نفر نیز برآورد میشود هرچند تعدای به کار اشتغال ندارند یا... حقوق پزشکان پیشکسوت نیز که به هر دلیل تمایل یا توانایی  ورود به طرح نداشتند ناجوانمردانه نادیده گرفته شد و لغو قرارداد بیمه ای شدند. 

از طرف دیگر مردم نیز واکنش های متنوعی داشته اند:از افراد تحت پوشش تامین اجتماعی استان حدس زده میشود نیمی در طرح ثبت نام نکرده اند.بسیاری از مردم فاقد بیمه همچنان فاقد بیمه و بناچار خارج از طرح اند در حالی که میبایست  قبل از شروع طرح بیمه همگانی اجرا میشد. وضعیت بیماران مسافر نیز برای آنان نامشخص است. ویزیت رایگان پزشکان عمومی وتقریبا رایگان مراکز دولتی و داروی ارزان تنها نکته مثبت بوده که قبلا نیز در مراکزی نظیر تامبن اجتماعی و خیریه ونیز کمیته امداد وجود داشت و امتیاز جدیدی نبود بخصوص که سطحی ترین وابتدائی ترین هدف پزشک خانواده ویزیت رایگان بود و هدف اصلی تامین سلامت تعریف شده است.

مدتی قبل با فشار اغلب پزشکان برای خروج گروهی از طرح, نظرسنجی از پزشکان توسط یکی از مجامع صنفی انجام شد که اغلب به خروج یا تعلیق طرح نظر دادندکه انعکاس واقعی خواست پزشکان بود, اما متاسفانه بدلایل نامعلوم ;مصلحت اندیشی, تضاد منافع احتمالی یا هر دلیل دیگر, بعد از مشخص شدن نتایج آن مورد بی مهری برخی از برگزارکنندگان قرار گرفت!! و حتی در آن تشکیک نمودند: از تحریف گزینه ها گرفته تا تردید در افراد نظر سنجی شده!! 

 در این مدت بارها ستاد اجرائی با اختیارات گسترده ای که داشت تغییراتی در طرح بوجود آورد که البته اغلب در جهت پیشبرد طرح به هر صورت ممکن بود نه منافع مشترک بیماران و پزشکان حتی به قیمت نادیده گرفتن تخلفات و یا نارضایتی بیماران, و در مقابل هرجا پزشکان خواهان تغیر مثبتی شدند نداشتن اختیارات را بهانه کردند. در جنجالی ترین آن نظام ارجاع عملا حذف گردید .سامانه کامپیوتری نیز که گفته میشد کاملا زیرساخت آماده دارد هنوز آماده نیست و بارها پزشکان بخاطر آن متضرر شده اند تا جایی که وزیر معزول نیز به آن اشاره کرد.بدین ترتیب پرونده الکترونیک برای قریب به اتفاق بیماران تشکیل نشده است و ویزیت بیماران پرشمار که در برخی موارد از ۸۰ بیمار در روز نیز می گذرد حتی با سامانه آماده و پرسرعت (که امری دست نیافتنی به نظر میرسد) وقتی را برای ویزیت پایه و تشکیل پرونده باقی نمی گذارد.بدین ترتیب حتی نام برنامه پزشک خانواده ونظام ارجاع و پرونده الکترونیک نیزدیگر محلی از اعراب ندارد.  ثبت نام بیماران و سرشماری آنان به مطب هاتحمیل شد هر چند مسئولان افتخار آن را ازآن خود دانستند و حقی را بابت انجام آن برای پزشکان قائل نشدند.با وجودی که در برنامه فاز بندی بایستی قبل از ورود پزشکان انجام می شد. سایر موارد برنامه فاز بندی بخصوص بند مربوط به تعیین قیمت تمام شده نادیده گرفته شده است.کیفیت درمان( به نظر بیماران) در مطب ها افت کرده است و سردر گمی ۲۰ ساعته بیماران به خاطر ۴ ساعت درمان رایگان (اغلب پزشکان یک شیفت اند)رضایت از طرح را به حداقل رسانده و ازدحام بیماران را سبب شده است. 

متخصصان مطب دار اغلب وارد طرح نشده اند و در درمانگاههای تخصصی دانشگاهی نیز ازدحام باعث ورود گروهی بیماران به اتاق معاینه به صورت گروه حتی ۵ نفره شده است که حقوق و حرمت بیمار را مورد تعرض قرار داده است.ساعات فعالیت برخی درمانگاههای تخصصی برای فشار به مطب های متخصصین تا ساعت 1 شب افزایش یافته است .نظام پزشکی شیراز نیز بازنگری در موارد اساسی طرح را در خواست نمود که البته مورد غضب قرار گرفت. 

مسئله دیگر که اخیرا بوجود آمده نحوه محاسبه حقوق پزشکانی است که یک شیفت را در مطب و یک شیفت رادر مرکز دولتی یا عمومی کار می کنند ظاهرا به برخی از آنان اعلام شده که حقوقتان از سرانه دریافتی تان کم می شود که برا ی اغلب آنان ادامه این وضع مقرون به صرفه نخواهد بود و عملا باعث خروج آنان از طرح میشود. 

در مجموع طر ح اشکالات فراوانی دارد که برخی تا اکنون نیز نهفته مانده است که نشان از ساختار بد طرح ۰۲ دارد امری که زیان گاه غیر قابل جبرانی به پیکره مرکز پزشکی جنوب کشور وارد نموده است و ضرورت توقف طرح تا اصلاح آن را نمایان می کند به گفته یکی از مسئولان نظام پزشکی کشور : دخالت در سلامت مردم مانند راه آهن و جاده نیست که نبمه تمام افتتاح شود و بعد در اجرا, مسائل آن حل شود و هر بی دقتی با جان بیماران بازی کردن است.(ادامه دارد) 

نظر خانواده: 

ایمیل- وای ازآن روزی که آمد دومی         نق نقو و بد ادا و قم قمی

     من شدم درگیر و افتادم ز جاه        دومی بر جای من گردید شاه