X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

آخرین توافقات در نیریز

نیریز از شهرهای پرجمعیت فارس با جمعیت شهری بالغ بر ۶۵۰۰۰ نفرمیباشد (علاوه بر روستاهای اقماری وشهرهای کوچک تابعه ) و چند روزی است شاهد سرباز کردن دمل چرکی  طرح 02 است. در این شهر حدود ۱۵ مطب پزشک عمومی و نیز درمانگاه های دولتی و تامین اجتماعی دارای ۵ پزشک وجود دارد.حدود 30000 نفر از مردم در طرح ثبت نام کرده اند و ظاهرا برای یکی از پزشکان 6000نفر ثبت نام شده اند!!  ۲مطب از ابتدا وارد طرح نشده اند مابقی مطب ها نیز بعد از عدم موافقت ستاد با دریافت فرانشیز بابت مابه التفاوت نرخ تمام شده وسرانه, به مدت ۳ روز بیماران را آزاد ویزیت نمودند.در طی این مدت ستاد اجرایی با نادیده گرفتن ابتدایی ترین حقوق پزشکان با اضافه کردن ۳ پزشک به مراکز دولتی تلاش نمود مقاومت پزشکان را بشکند. پیدا بود که آوردن پزشکان روستایی نمی تواند ادامه دار بوده وجای خالی سایرین را پرکند. سرانجام با درایت فرمانداری محترم بعد از ۳ روز ویزیت آزاد به پزشکان قول داده شد تا شنبه آینده با در خواست پزشکان برای دریافت فرانشیز به صورت رسمی موافقت شود و دیگر مشکلات پزشکان در رابطه با طرح نیزکه طی متن مکتوب ۴ صفحه ای به فرمانداری ارائه شده بود, در اسرع وقت بررسی گردیده ودر جهت حل آن همکاری کامل شود.بعد از این توافق پزشکان به روال سابق بیماران را ویزیت نمودند تا هفته آینده که نتیجه تلاش های فرمانداری برای انتقال درخواست ها و احقاق حقوق پزشکان مشخص شود.