X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

اخبار شهرستانها ( نیریز و قائمیه )

 بدنبال عدم افزایش سرانه و غیر قابل قبول بودن شرایط کاری در طرح ۰۲ که نهایتا باعث افزایش نارضایتی مردم و پزشکان بدلیل  اشکالات ساختاری این طرح گردیده است (که همه کارشناسان  گفتند و البته کمتر کسی شنید تا جایی که نشست شوراهای هماهنگی انجمن های پزشکان عمومی کشور در تهران و بدنبال آن شوراهای هماهنگی نظام پزشکی استانها هم خواستار توقف طرح ۰۲ گردید) از نیریز خبر میرسد بعد از حدود یک هفته که از دریافت فراشیز بابت تفاوت قیمت تمام شده و سرانه می گذرد امروز جلسه ای ۴ ساعته با حضور مسئولان محلی وپزشکان از یک طرف و مسئولان اجرائی پزشک خانواده استان از سوی دیگر از طریق ویدئوکنفرانس برگزار گردید. در این جلسه بار دیگر مشکلات مردم و طرح ۰۲توسط حاضرین مطرح گردید و در مقابل مسئولان ستاد با اشاره به تبدیل شدن طرح ۰۲ واجرای آن به عنوان الگو برای بسیاری از کشورها ؟!!!!!  از پزشکان خواستند که فعلا تا زمان نامعلوم  افزایش سرانه و البته با مبلغ نامشخص صبر کنند. ولی پزشکان با توجه به سابقه ۶ماهه گذشته و اینکه هیچیک از توافقات قبلی اجرا نشده و زیان مادی ومعنوی بسیاری طی این مدت به همه از بیماران گرفته تا پزشکان وارد گردیده که برخی قابل جبران نیز نمی باشد, بر خواسته های مشروع خویش پای فشردند .یکی از مسئولان محلی نیز از اصل دریافت فرانشیز که نفع همه جانبه بیماران, بیمه ها و پزشکان را نهایتا بدنبال خواهد داشت دفاع نمودند. در انتها پزشکان از مسئولان ستاد پرسیدند در برابر گرفتن فرانشیز یا ویزیت آزاد کدام را پیشنهاد می کنند که پاسخ شنیدند :خروج از طرح و ویزیت آزاد را ترجیح میدهند. 

در جلسه ای که پزشکان بعد از این ویدئوکنفرانس بین خود برگزار کردند تصمیم گرفته شد از فردا همه از طرح خارج شوند و فعلا بیماران را آزاد ویزیت نمایند. 

گفتنی است طبق برنامه فاز بندی اجرایی همین طرح ۰۲ناقص الخلقه نیز میبایست هر چه سریعتر نسبت به محاسبه نرخ تمام شده اقدام نمایند که در ۶ ماه گذشته از اجرای آن خبری نیست .هر چند نقص اصلی اشکال ساختاری ۰۲ است که از نظرات کارشناسان واقعی بخصوص پیشکسوتان پزشکی و علی الخصوص پزشکان مطب دار باسابقه و دارای اقبال عمومی (نه فقط اقبال بیمه ها ونه فقط اقبال مسئولان اجرایی)در تدوین آن استفاده نشده است. 

از قائمیه نیز خبر میرسد از مجموع ۶ پزشک عمومی این شهر تنها یک نفر وارد طرح شده که ایشان نیز در صدد خروج از طرح میباشد

نظر خانواده: 

-من از پزشکانی هستم که به اجبار وارد طرح شده ام از این طریق خواستم  به این دوستان و همکاران با اقتخارم عرض کنم  که شماها باعث غرور  وبالندگی پزشکان شده اید ایکاش ما هم شهامت شما را داشتیم