X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

طرح (قسمت اول)

خانواده نشست و شورا کرد                  هر که از ره رسید غوغا کرد

 عمه می‌گفت طرحیست بی بدیل        خاله می‌گفت با کدام دلیل؟!

 آن یکی بود فکر طرحی زیبا                  دیگری کرده بود  فتنه  به پا

 بر سر ما بگو مگو شده بود                  الغرض، خانه بَل‌بَشو شده بود

 تا سر انجام شد قرار چنان                  که دهند این جدال را پایان

 جمع   دنبال طرحی  باشد                   که سری برتر از دومی باشد

 طرحی با وقار و دکتر دوست                که جهان مات حُسن خلقت  اوست

 از سر سطر او هنر  ریزان                    پیش وجدان او کلاه  آویزان!!!

 طرح او اصیل و صاحب حال                 «حال» یعنی که پول و مال و منال 

طرح هاییکه نیست صاحب حال             طرح آن  نیست جز عذاب و وبال

هرچه  باشد مراجعش کمتر                 مشکلاتش کم و شَرش کمتر 

طرحهای  یکیّ و  یکدانه                       بهترین طرحهایند و جانانه  

آسمان رنگ تازه   می گیرد                   از تو دنیا اجازه می گیرد 

شاه داماد می شوی پسرم                  پاذشاهی کن تو ای تاج سرم 

 چه بگویم چگونه و چون بود                 مثل فیلم «کتاب قانون» بود

بحثمان سوژه خنده بود فقط                 باب اشعار بنده بود فقط 

  ارسالی (با عرض معذرت از شاعر محترم  مجبور به تغییراتی شدیم)