X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

شکوه

از طرح بکن شکوه که جای گذرش نیست         بگذار بسوزد دل من, مسئله ای نیست


من سوخته  طرحم , آنقدر که   امروز               بین من و خورشید دگر فاصله ای نیست


غمدیده ترین  عابر این طرح  منم  من               جز سرزنش طرح مرا مشغله ای نیست


 در انجمنم آواز سکوت  است ، خدایا                مانند کویری  که در  آن قافله ای  نیست

 

می خواستم از طرح بگویم ولی افسوس         در دسترس هیچکسی حوصله ای نیست

                                                                                                          ارسالی (تضمین) 

   شرمنده ام از روی شما  بد غزلی شد          هرچند از این ذهن پریشان گله ای نیست 

 

ایمیل: 

یــه ریشتــرم کـــــــه طرحشون بلــــرزه               همــون دقیــــقه پیــچ و مُهــره هــــرزه

 هیچ   میدونین   تعلیقیا  زیــــــادن؟                  چـرا شُـله پیچــــای خـــــــــــانـــــواده؟
 بـاید بری  کُلاتــــــو   قــــاضی کنی                   یـه خورده   تمـرین ریــــــاضی  کنی

 gp:و البته کمی هم تمرین شاعری!!