X
تبلیغات
بازی تراوین

پزشکان یک خانواده اند

"شماره پیامک شورای هماهنگی 09176055223


افکار و اعداد ; مشکل همه طرح های پیشنهادی بهداشت و درمان , 1- افکار

     بیست و چهارم تیر ماه دومین سال اجرای طرحی در حوزه بهداشت ودرمان و به عبارتی حوزه سلامت در استان فارس بود که بی هیچ گونه اغراقی چون شمشیری دو لبه سعادت و شقاوت مردمان را رقم میزند. این طرح سیستم درمانی و بهداشت را دگرگون میسازد . 

      شاید برخی آن را ادامه همان تصور نکوهیده بدانند که بجای رفع عیوب یک سیستم و بازنگری در ذهنیاتی که منجر به تصمیمات و اجرای غلط این تصمیمات در گذشته شده است, با تبرئه مقصران, اشکال را یکسره در سیستم دانسته و با فراموشی قصور مدیران, چاره را در تغییر سیستم میداند .به عبارتی تغییر سیستم, مفری است که مجریان بی کفایت  را از بازخواست میرهاند. غافل از اینکه آنچه باید اول اصلاح شود, تفکراتی است که در مجریان و یا طراحان هر سیستمی وجود دارد و گرنه هر راهی به بیراهه ختم میشود.


      این طرح که طرح پزشک خانواده نامیده شده است, گرچه مصوبه مجلس است و بسیاری اجرای آن را اجبار قانونی دانسته اند , ولی متاسفانه این آیین نامه های اجرایی و سپس نحوه اجرا بوده است که گاهی اصل مصوبه را , که بی شک ارتقا و بهبود شاخصهای سلامت را هدف قرار داده است , به نحوی دگرگون میسازد که با اصل مصوبه نه تنها در یک راستا نیست بلکه میتواند مغایر مقصود قانونگذار هم باشد .

        آنچه در ادامه خواهید خواند بررسی این موضوع است که اولا پزشک خانواده چه تعریفی در دنیا دارد و دوما انچه برای اجرا ابلاغ شده است و افکار مدیران تا چه اندازه به این تعریف نزدیک است و سوما آیا در مقام اجرا , مجریان توانسته اند خود را در این راستا قرار دهند و بالاخره چه سرانجامی برای این طرح متصور است. آیا به سرنوشت سیاه پزشک خانواده روستایی نزدیک میشود و یا بالاخره خواهد توانست اهداف قانونگذار و دلسوزان سلامت را برآورده سازد .

      از آنجا که نظام سلامت در سال‎های اخیر همواره محل یکی از داغ‎ترین مناقشات اجتماعی و از جمله دغدغه‎های مسئولان، مردم و کادر پزشکی بوده است، اجرای اینچنین طرح هایی در درجه اول با هدف چاره‌یابی و سر و سامان بخشیدن به آشفتگی های نظام سلامت بوده اما در بررسی این مدل اجرا و تبعات و نتایج حضوراین پدیده در قیاس با شاخصه های اصلی طرح با گذشت دو سال از اجرا می توان به وضوح مطرح نمود این همان کالای قدیمی درمان گری است که در کیفیتی حداقلی و در برگی جدید دوباره تقدیم گردیده است.

     تعریف

     پزشک خانواده پزشکی است که ضمن انجام مراقبت های عمومی (General care)، تلاش خواهد کرد تا مراقبت ها در طول زمان تداوم یابد (Continuous care). همچنین با بر عهده گرفتن طیف وسیعی از مراقبت ها (Comprehensive care)، تلاش خواهد کرد تا این وظیفه را بطور هماهنگ با سایر اعضا تیم سلامت (Co-ordinated care) انجام دهد و برای ارائه بهترین سطح از خدمات با سایر افراد یا نهاد های دخیل در سلامت همکاری می کند (Collaborative care) این خدمت را با دید خانواده نگر (Family oriented) انجام می دهد و البته بخشی از خدمت را بصورت جامعه نگر (Community oriented) و در تمامی مراحل ارائه خدمت، الزامات نظام سلامت را مورد توجه قرار خواهد داد (System-based)

      شاید این تعریف تخصصی آنچنان که باید نتواند برای همگان روشن سازد که پزشک خانواده چه وظایف و اهدافی دارد . در یک تعریف ساده تر, پزشک خانواده مسئولیتهایی از قبیل جامعیت خدمات, تداوم خدمات, مدیریت سلامت , تحقیق و هماهنگی با سایر بخشها را بر عهده دارد. پزشک خانواده موظف است خدمات سلامت را در محدوده بسته ای تعریف شده در اختیار فرد , خانواده و جامعه تحت پوشش خود قرار دهد بدون اینکه تبعیضی در بین افراد از نظر سنی, جنسی, ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی و ریسک بیماری بوجود آید. وی مسئولیت تداوم خدمات را دارد.

      چرا سیاستمداران به این طرح علاقه مند شدند؟

     از همین تعریف چرایی اقبال سیاستگذاران بدست میآید. این تعریف آنچنان مدینه فاضله ای را ترسیم میکند که صرفنظر کردن از آن حماقت محض به نظر میرسد. به عبارتی مسئله این است که این تعریف تصوری را برای هر سیاستمداری ایجاد میکند که اگر به زیرساختها و امکان سنجی اجرای کامل آن توجه نشود, تصویب آن سعادت مردمان آن سرزمین را (که البته بیشک آرزوی همه سیاستمداران و دولتمردان دلسوز کشورمان است) تضمین نخواهد کرد . و اگر صرفا بر اساس تعریفی که برای ایشان ترسیم میکند, تصمیم بگیرند , آنچه در مقام عمل اتفاق خواهد افتاد لزوما با نتیجه ای که ایشان انتظارش را میکشیدند منطبق نخواهد بود.

       اینجاست که نقش مجریان و پیشنهاد دهندگان بسیار اهمیت دارد چون ایشان هستند که باید با کمال امانت تمام مشکلات و منابع مالی و چالشها را برای نمایندگان بیان نمایند تا نمایندگان با شناخت کامل از بدنه اجرایی و امکانات کشور در صدد تصمیم درست برآیند . موضوعی که متاسفانه در گذشته خوب به سیاستمداران منتقل نشده است و باعث گردیده طرح بعد از تصویب در مسیری بیافتد که نه منظور نمایندگان مصوب کننده و نه مقصود فرهیختگان که اکثریت فعالان حوزه سلامت را تشکیل میدهند, باشد .به عبارت دیگر پیشنهاد دهندگان به مجلس محترم و دولت آنچنان بر پیشنهاد خود تعصب داشته اند که عمدا و یا سهوا از انتقال واضح و کامل مشکلات و محدودیتهای اجرایی آنچنان که باید خوداری کرده اند.

        بلکه متاسفانه آنچنان که خواهیم گفت تنها به اهداف اقلیتی نزدیک شده است که فقط بدنبال ایجاد محملی برای دستیابی به اهداف تنگ نظرانه خاص خود هستند :

       گروه اول:   گروهی از این اقلیت سالها به دنبال انحصار دولت در بهداشت و درمان بوده اند تا جایی که معتقدند هر پولی باید بعد از رفع نیاز تمام نشدنی بخش ناکارای دولتی  به خارج از آن و بخصوص بخش خصوصی برسد و حتی پا را فراتر گذارده وجود بخش خصوصی را برنتابیده و آن را مخل میدانند. کسانی که بدنبال حذف بخش خصوصی اند ، آنهم جهت حذف عامل مقایسه برای سنجش کیفیت خدمات دو بخش دولتی و خصوصی, در همین گروهند. به تصور ایشان نباید کیفیت خوبی خارج از دولتی اصلا وجود داشته باشد تا خدمت گیرندگان قادر به مقایسه نباشند و پرتوقع نشوند. اینان همانهایی اند که در گذشته نیز پزشکان بخش خصوصی را صرفا  منفعت طلب میدانستند.

      گروه دوم:   گروهی دیگر از این اقلیت تنها براقتدار هر چه افزون تر و بیشتر بیمه ها در نظام سلامت  و تا سر حد انحصار  در آن قائل بوده اند و سعی داشته اند پزشکان را هر چه بیشتر از درمان بیمار خود با بالاترین امکانات روز دنیا, به سمت درمانی سوق دهند که با بودجه سازمانهای بیمه گر قابل تامین باشد.

       از نظر اینان بیمه ها نه تامین کننده منابع بلکه مدیریت کننده منابع اند و با فراموشی وظیفه اصلی در  تامین مالی ، روش آسانتر  را برگزیده و خود تبدیل به مصرف کننده شده اند و نه تنها باری از دوش نظام سلامت برنمیدارند که خود  وبال این پیکر رنجور شده اند . 

       از نگاه آنان  پزشک بیش از آنچه در برابر بیمار خود مسئول باشد در برابر سازمانهای بیمه ای مسئول خواهد بود. این گروه خود را مدعی نمایندگی از بیمه شوندگان میدانند اما موضوع اینست که در شرایط نداشتن بیمه های رقابتی این کار باعث انحصار شده است . مسئله ای که باعث میشود بیمه ها بجای نمایندگی, کم کم برای خود شان ریاست بر بیمه شدگان را قائل باشند و برای تطهیر این میل ناپسند, موضوع نداشتن فرهنگ در مردمان تحت پوشش و جهالت مردم را مطرح میکنند و بعد از لزوم فرهنگ سازی سخن میگویند.

     اهداف کلی سیاستگذاران از اجرای طرح هایی نظیر پزشک خانواده , بی شک افزایش سطح سلامت و رضایت مندی مردم و در کنار آن کاهش هزینه ها به عنوان پیامد اجرای درست (و نه صرفا هدف آن ) میباشد. همانگونه که اشاره شد همه اینها منوط به طراحی و اجرای صحیح پزشک خانواده است. در غیر اینصورت پیامدی جز شکست و پرت منابع مالی نخواهد داشت.

       در فارس :

     اتفاقی که در فارس افتاده متاسفانه  نه اهداف سیاستگذاران  بلکه همراستایی دو گروه اول و دوم و چمبره این دو طرز تفکر بر اجرای پزشک خانواده است که با بهره گیری از نارضایتی صنفی بخشی از پزشکان عمومی سعی بر تامین اهداف خود نمودند. پزشکان عمومی برای ایشان  ابزاری هستند که به محض احساس عدم نیاز بدیشان یا فورا به حاشیه رانده خواهند شد و یا در روزی که ناکارآمدی عملکرد مدیران مورد بازخواست قرار گیرد, قربانی و عامل شکست معرفی میشوند.

     مطلب دیگر پوششی است که دو گروه اقلیت فوق, اهداف خود را در قالب آن پنهان میکنند تا حمایت مسئولین را جلب کنند. و آن علم کردن دفاع از سلامت مردم و ارتقا آن و بخصوص محدود کردن راه رسیدن به این اهداف به روش پیشنهادی خود است . چیزی که تاکنون در آن موفق نیز بوده اند تا جایی که امر بر برخی از خود ایشان نیز مشتبه شده است !

      چرا طرح پزشک خانواده فارس  بجای بهداشت  از درمان   شروع شد؟

     از همینجا چرایی شروع طرح پزشک خانواده فارس  از درمان  و  نه از بهداشت  نیز بدست میآید ؛ به عبارتی بسیاری صحبتها از اهداف مترقی طرح پزشک خانواده و اشتغال پزشکان عمومی و بخصوص تبلیغات رایگان بودن خدمات, به منظور رسیدن به دیدگاههای تنگ نظرانه فوق بود نه تامین بهداشت و سلامت و اگر گوشه چشمی به سلامت داشتند, باز هم مبتنی بر تعریف خاص خود از نیاز مردم به دریافت خدمات بود و نه آنچه مردم میخواهند! یعنی همان شان قیمومیت و تمامیت خواهی!  بخصوص که در مقطعی چنانچه بعدا از زبان یکی از نمایندگان خواهیم گفت اهداف انتخاباتی نیز بدان افزوده شد.

       با کمی دقت میبینیم نتیجه آن شده که در حال حاضر بخش دولتی انحصار منابع مالی را بیش از پیش از آن خود کرده و بیمه ها نیز پس از هم راستا کردن خود با گروه اول, از فشار برای تامین منابع و بخصوص ارائه توضیح برای ناکارآمدی خود رهانیده شده و مردم نیز به بی فرهنگی و جهالت برای تشخیص نیاز خود متهم میشوند. امری که موید مطالب فوق الذکر است .

      اتفاقی که در پزشک روستایی افتاد نیز از همین اهداف یعنی انتقال منابع مالی به بخش دولتی و رهانیدن موقت بیمه ها از انتقادات تبعیت میکرد که در نهایت شکست آن و نارضایتی مردم را رقم زد.

      اکنون باید ببینیم در طی دو سال گذشته این طرح توانسته است حداقل در مسیر درست قرار گیرد یا خیر و آنگاه ببینیم چه سرانجامی برای آن قابل تصور است.


آنچه باید اجرا میشد وآنچه در عمل اجرا شده است:

ادامه دارد....


پایان صفرها ; خداحافظی با طرح 02 پزشک خانواده , اعلان شکست 02

بیش از دو سال قبل بود که برخی, با اردو زدن در وزارت بهداشت,   درب اتاق خانم دکتر وزیر اسبق را از پاشنه در آورده و به خواستگاری عفریته ای روی دست مانده, به نام طرح 02 پزشک خانواده, برای مردم فارس رفتند. در حالی که نه وکیل این نامزدی بودند و نه موکل آن! طرحی که بیش از خواستنش, بر سر نخواستنش دعوا بود.


 القصه به رسم جاهلیت در قبال مهریه ای نامعلوم, (بودجه ای نامشخص) وصلتی نامیمون و به زور شکل گرفت و بدین ترتیب 02 بی چک و چانه عروس فارسیان شد. با گذاردن همه گزینه ها روی میز! سعی شد دامادی برای این حجله بیابند اما این عروس بدشگون, هر روزی که گذشت نقاب از چهره فرو افکنده و همگان دیدند که 02 همان عفریته ای بود که همه میدانستند جز قاصدان و خطبه خوانان این خواستگاری! 


اما در کشور ما که از هر پنج ازدواج, سه تا و یا شاید چهارتای آن ناموفق است, از طلاق عاطفی گرفته تا طلاق محضری, این وصلت نیز دیری نپایید و نتوانست کانون گرمی را به فرزندانش هدیه کند(و از قضا بعد از دو سال عمر متوسط زندگی های مشترک این روزها) با عروس نادیده دیگری جایگزین شد. مبارک است!

در مراسم افطاری که چند روز قبل به میزبانی دانشگاه برگزار شد عملا و بی سر و صدا طرح جدید وزارت بهداشت (طرح شبکه جامع سلامت) جایگزین 02 و پزشک خانواده شد. ظاهرا مدیرانی که متنبه از کردار شکست خورده خود در گذشته نشده اند باز هم برای فارس آزمون و خطایی دیگر شروع نمودند و بی خیال همه تذکرات مشفقان نظام سلامت, طرحی دیگر شروع کردند که جزئیات کامل این یکی هنوز به روی کاغذ هم نیامده است . ظاهرا این بار این طرح جای خالی بسیار دارد. خدا بخیر کند آن یکی که گفته میشد چند بار پایلوت شده که گلی به سر ما نزد و سرنوشتمان آن شد, این یکی که بدون پایلوت آمده چه خواهد شد.

اکنون که درستی تمام پیش بینی های دلسوزان عیان گردیده,  با مدفون شدن طرح 02 و رونمایی از طرحی دیگر, باید در پیشگاه عدل الهی و مردم, از آنانی که چنین لقمه ای برای فارسیان گرفتند, عارض شده و تشکیل دادگاهی برای محاکمه آنانی که با خود محوری, دوسال از عمر و سرمایه این استان و کشور را هدر دادند , خواستار شد. کسانی که به هیچ سخن حقی گوش ندادند .

     شرر زدی جگرم ، ۰۲ام خداحافظ                   شکست بال و پرت، ۰۲ام  خداحافظ
دوان به سوی توبودم ، که از قضا تیری             زدند بر کمرت ،۰۲ام   خداحافظ 
  قسم بطرح سیاهت ،که از مصیبت آن              هنوز در به دری ،۰۲ام  خداحافظ 
       دگر ترا چه غروری ، که جغد نامیمون               نشست روی سرت ، ۰۲ام  خداحافظ 
    ز شوق رفتن تو همه ساعت،بروی صورتمان        چکید اشک تری  ,  ۰۲ام خداحافظ 
  نظر خانواده:
     - از قرار در فارس تعدد زوجات طرفدار پیدا کرده که تند تند برایتان زوجه و طرح میاورند . فقط یادآوری کنم درصد شکست ازدواج دوم و سوم هم کمتر از اولی نیست. آره داداش برو فکر دوم و سومی نباش!  مجرد اصفهانی
   - سلام  واقعیت همانیست که اشاره کرده اید طرح ها در مملکت ما هیچ مبنای علمی نه در تئوری و نه در عمل ندارند و به روش راه بینداز جا بینداز عملی میشوند در طرح جدید که پزشک خانواده نیز جزیی از بسته های خدماتی آن است آنقدر بسته های خدماتی بهداشتی درمانی داریم که اگر همه ی بودجه مملکتی به حلقوم این طرح ریخته شود این طرح سیرائی ندارد و ممکن است ناچار شویم به همان عجوزه 02 بچسبیم ولی اشکال آن است که برای وصلت با این عجوزه که سه طلاقه اش میکنیم باید ....
   -  والله آدم صد سال مجرد بمونه بهتر از این عفریته هس .

پشت پرده افزایش مالیات پزشکان شیراز !

" ارسالی همکاران "

ماجرا از آنجا آغاز شد که ظاهرا در دو سال گذشته برخی از پزشکان بخصوص پاراکلینیک و متخصصین به تعزیرات فراخوانده شدند (در اصل بدلیل عدم استقبال از طرح پزشک خانواده ولی در پوشش دیگر دلایل فرعی ) ظاهرا در آنجا با شگفتی از آنان خواسته میشود دفاتر درآمد خود را برای محاسبه مالیات به ایشان!!! ارائه دهند. اینکه چه ارتباطی بین تعزیرات و مالیات وجود دارد امری بود که مورد اعتراض این پزشکان نیز قرار میگیرد اما در پاسخ از آنان خواسته میشود باید درآمد چند سال قبل !!! خود را هم ارائه کنند تا محاسبه دقیق مالیاتی صورت گیرد. از ابتدا معلوم بود که اینهمه برای اجبار کردن ورود ایشان و بخصوص آزمایشگاهها و رادیولوژی ها به طرح پزشک خانواده بود . امری که بالاخره با کم و زیاد و احتمالا جریمه و کشیده شدن موضوع به مراجع دیگر به صورت موقت مسکوت ماند. 

در سال جدید اما از ادارات دارایی به بسیاری از پزشکان که مالیات سال 91 خود را تسویه و حتی برگ قطعی !! دریافت نموده بودند اعلام میشود باید مجددا مبلغی را بپردازند چرا که پرونده ایشان به صورت راندوم!!! بررسی شده و مبلغ مالیات ایشان افزایش یافته است.اکثر این افراد طبق تفاهم نامه نظام پزشکی مالیات داده بودند. تا اینجا گرچه عجیب است ولی باز هم شک برانگیز نبود. موضوع آنجا شک برانگیز شد که اتفاقا !!  اکثر این پرونده های راندوم!! مربوط به پزشکان خارج از طرح پزشک خانواده بود!! با مروری بر گفته های مدیران ارشد بهداشت و درمان استان در سال قبل, میبینیم اشاراتی به موضوع داشته اند و علنا تهدیداتی صورت گرفته, اما باز هم قابل تصور نبود که روزی کسانی از دانشگاه, که اول عنوان و شان دانشگاهی و لاجرم فرهنگی را دارند و بعد سمت مدیریت اجرایی! تا به این حد شان خود را نادیده گیرند و وارد موضوعاتی تلافی جویانه و غیر متعارف شوند. برخی میگویند پس از جلسه ای....  , لیستی برای دارایی از طرف... و ادامه ماجرا. الله اعلم

چند موضوع در این زمینه قابل ذکر است:

اینهمه تلاش برای هماهنگی با سایر نهادها جهت فشار بر پزشکان به چه دلیل است ؟ اگر این توانایی وجود دارد چرا برای موارد مهمتری از جمله آلودگی آب و غذا و محیط و هزاران معضل دیگر مردم و سیستم بهداشتی بکار گرفته نمیشود؟ آیا در این زمینه ها کم کاری میکنند؟

بعد از شکست امنیتی کردن طرح شکست خورده پزشک خانواده, قضائی کردن آن(تعزیرات), مالیاتی کردن, تهدید به ابطال پروانه و.. به نظر شما اقدام بعدی ایشان چه خواهد بود؟ ابطال کارت سوخت؟ حذف یارانه اقوام و خویشاوندان؟ یا مثلا تبانی با صاحبخانه ها برای افزایش اجاره مطب پزشکان؟ یا که نه مثلا درخواست از صنف آرایشگران برای کچل کردن پزشکان به محض مشاهده و یا.. 

و یک سوال جدی: اگر در آمارهای اعلانی گفته میشود پزشکان از طرح جدید رضایت دارند پس لابد این سنگ اندازیها بعوض تشکر از آنان است! براستی هیچگاه روابط پزشکان و دانشگاه تا به این اندازه تیره و پرتنش بوده است؟

gp: امیدواریم حتی اگر بخشی از این مطالب هم واقعیت داشته باشد دانشگاه علوم پزشکی موضوع را تکذیب کند . 

مصاحبه روزنامه افسانه با هیئت رئیسه شورای هماهنگی پزشکان عمومی فارس

سردرگمی در کوچه پس کوچه های سلامت 

همزمان با دوسالانه اجرای طرح پزشک خانواده در استان فارس روزنامه افسانه در مصاحبه ای با هیئت رئیسه شورای هماهنگی پزشکان عمومی فارس و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نظرات آنها را در این خصوص جویا شد. متن کامل این مصاحبه را جهت اطلاع شما دوستان در اینجا  انعکاس می دهیم: 

ادامه مطلب

نیریز ; جریمه و اخراج , عیدانه ستاد اجرایی پزشک خانواده !

همانگونه که بسیاری پیش بینی میکردند به محض اینکه ستاد اجرایی و بیمه های غیر رقابتی موجود خود را مسلط به اوضاع ببینند, انواع کسورات , فشارها و بدقولیها را از سر میگیرند. از ابتدا بدیهی بود عاقلانه نیست کسی سرنوشت حرفه ای خود را به حرکت موشواره! (کلیک) کامپیوتر در ستاد اجرایی و بیمه ها گره بزند, آنهم با سابقه ای که همه از بیمه ها و برخی مدیران استان در ذهن داریم . هر جند اغلب پزشکان از این وضع آگاه بودند, اما نابخردی برخی تشکلها ,که رای اکثریت را نیز در کارنامه خود ندارند, بود که این مشکلات را پدید آورد.

از نیریز خبر میرسد همه پزشکان خانواده بین سه میلیون تا پنج میلیون تومان در سال جدید جریمه شده اند . از این تاسف بارتر اینکه دو پزشک همکار طرح پزشک خانواده نیز بدلیل تک شیفت بودن اخراج شده اند !

اینها مصادیقی از همان چیزی است که ازآن تحت عنوان به خطر افتادن استقلال حرفه ای نام برده میشود. آسیبی که کم کم پیامد های خود را بیشتر نشان خواهد داد. بخصوص نداشتن تشکل صنفی مستقل, قوی و واقعی همه را آسیب پذیرتر میکند .

از پزشک همیشه غائب تا دفترچه های ممهور!

نگاهی به پزشک خانواده و نظام ارجاع! :  از پزشک همیشه غائب تا دفترچه های ممهور! 


سلامت نیوز: وجود نظام موثر و کارآمد رمز موفقیت بخش سلامت و درمان در هر کشوری است. از این حیث در ایران و به تبع آن در استان فارس چند سالی است طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع با هدف بهینه سازی سیستم شبکه سلامت و درمان و هدفمند کردن مطالبات درمانی شهروندان در حال اجراست. 

این نظام که از پایین‌ترین سطح درمانی یعنی تشخیص به وسیله پزشک عمومی طرح خانواده آغاز و تا پیشرفته‌ترین خدمات درمانی استمرار می‌یابد، دارای نقاط ضعفی است که بررسی ها نشان می‌دهد بیشتر به یک ساختاربروکراسی دست و پا گیر تبدیل شده است. 
در این نظام درمانی که تاکنون بخش خصوصی حاضر به همکاری با آن نشده و امکانات درمانی بخش خصوصی با آن همسو نیست، در بخش دولتی نیز چندان جدی گرفته نشده و با رد و بدل کردن برگه ارجاع و ارائه برخی از تخفیف‌های مختصر و محدود به کار خود پایان می‌دهد. 
با گذشت بیش از دو سال از اجرای آن، حالا دیگر پزشکان خانواده هم از اثربخشی و کارایی این طرح دلسرد شده و به رفتار کلیشه‌ای آن بسنده می‌کنند. 

یکی از پزشکان خانواده فعال در شرق شیراز به خبر پارسی گفت: طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده هم اکنون به یک مهر و برگ ارجاع محدود شده است. 

وی ادامه داد: اکثر همکاران پزشک خانواده تنها بر اساس درخواست بیمار برگه ارجاع صادر می‌کنند و هیچ گونه معاینه و تشخیص بیماری توسط پزشک خانواده صورت نمی‌گیرد. 

به گفته این پزشک که در یکی از درمانگاه‌های دولتی فعال است، بسیاری از پزشکان خانواده در ساعات تعیین شده غائب هستند و منشی آنها دفترچه های بیمار را به مهر نظام ارجاع ممهور کرده و برگه ارجاع صادر می‌کنند. 
این پزشک خانواده گفت: امکانات دولتی بخش درمانی به اندازه نیاز استان فارس نیست و نمی‌تواند به همه مراجعات پاسخ دهد بنابراین شهروندان ترجیح می‌دهند از امکانات درمانی بخش خصوصی استفاده کنند. 
وی اظهار کرد: بخش خصوصی تاکنون حاضر به همراهی به شبکه نظام ارجاع و پزشک خانواده نشده و همین موضوع باعث شده هم پزشکان خانواده و هم شهروندان، چندان به این شبکه امیدوار نباشند. 
این فعال بخش سلامت و درمان افزود: در موضوع تامین نیازهای دارویی بیماریهای صعب العلاج مثل سرطان هم این نظام نتوانسته است به نیازهای شهروندان نیازمند پاسخ دهد و همچون گذشته مجبورند داروهای خود را تامین کنند و شامل تخفیف‌های دارویی نمی‌شوند. 
به اعتقاد این پزشک خانواده استمرار شرایط موجود ممکن است با تعطیلی کار و بازگشت به عقب منجر شود. 

در چنین شرایطی مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شیراز که میلیاردها تومان از هزینه درمان کشور و استان را صرف این طرح کرده‌اند، باید با قبول اشکالات این طرح یا نسبت به اصلاح فرایندهای آن اقدام کنند و یا با اعلام رسمی تعطیلی طرح پزشک خانواده از سر دواندن مردم دست بردارند. 

گزارش دکتر مردانی ; عملکرد شورای هماهنگی در سال دوم اجرای پزشک خانواده فارس

سلام بر تمام همکاران عزیز 
دو سال از اجرای آزمایشی طرح 02 در استان فارس گذشت اما هیچ دولت مردی, چه در مقام وزارت و وکالت و چه دانشگاه و  نظام پزشکی کل کشور, نه گوشی برای شنیدن انتقادات داشت و نه دردی از آحاد جامعه خدوم پزشکی کاستند .طرحی که شتابزده شروع شد و حدود هزار مصوبه و اصلاحیه برایش مرقوم کردند تا بر اساس روش منسوخ آزمون و خطا الگویی برای کشور شود.

 اما چه سود که مردم شریف و و جامعه پزشکی استان فارس هزینه اصلاحات چنین طرح شتابزده ای شدند , و اصلاح واقعی نیز صورت نگرفت! تا آنجا که وزیر محترم فرمودند: بزرگترین کاری که بنده برای 02 کردم آن بود که جلو انتشارش را به سایر استان ها گرفتم!! 
ادامه مطلب

پزشکان چانه زنان خوبی نیستند!

این روزها مالیات در راس توجه  اصناف قرار گرفته است. در این بین چیزی که اذهان هر صنف و تشکلهای آنان را به خود مشغول کرده است, نحوه کم کردن مالیات پرداختی برای اعضای صنف مربوطه است. در کشور ما که چانه زنی حرف اول را در این مسائل میزند, هر کس بتواند مشکلات صنف خود را منتقل کند و یا احیانا بزرگ نشان دهد, موفق تر خواهد بود. مثالهای بارز آن را همه در کسبه کوچه و بازار سراغ داریم. این اصناف بدون اینکه عنوان کردن نداشتن درآمد مکفی برایشان سرشکستگی بیاورد! وارد چانه زنی با اداره دارایی میشوند و همیشه هم توانسته اند موفق بیرون آیند . طلافروشان را اگر مثالی از اصناف پردرآمد تصور کنیم از این امر مستثنی نبودند و متوسط پرداختی مالیات ایشان اغلب مجامع غیر رسمی کمتر از یک صد هزار تومان اعلام میشود . اگر حتی این عدد شگفتی ساز را غلط بپنداریم و عدد دیگری که امروز اعلام گردید (متوسط 600 هزارتومان) را ملاک قرار دهیم, میبینید که حتی کم درآمد ترین اقشار پزشکان, به مراتب عدد بالاتری از متوسط این صنف میپردازند. 

تفاهم نامه مالیاتی نظام پزشکی با اداره دارایی, با وجودی که با تلاش قابل تقدیر از سوی نظام پزشکی صورت گرفت, ولی واقعیت اینست که بدرستی نتوانسته  مشکلات مالی پزشکان را در خود منعکس کند . این موضوع آنجا بغرنج تر میشود که یک تفاهم نامه بد دست پزشکان برای پرداخت مالیات خارج از تفاهم نامه و اثبات نداشتن درآمد را میبندد, چرا که خواهی نخواهی این تفاهم نامه و بخصوص درصدهای افزایش, به عنوان یک شاخص برای افزایش مالیات سالانه, حتی برای آنان که خارج از تفاهم نامه اقدام کنند خواهد بود و بناچار این درصدها معیار قرار خواهد گرفت. دلیل این ناتوانی را شاید برخی نداشتن اعتقاد قلبی و بدنبال آن تلاش ناکافی برای کم کردن این درصد بدانند  , آنچنان که تکرار این عبارت که " قشر پزشکان در پرداخت مالیات پیشرو اند" و از این قبیل عبارات در سخنان امشب نماینده نظام پزشکی در برنامه شبکه سلامت سیما شاید بازخورد این فکر باشد. ولی واقعیت دیگری هم هست و آن موفق نبودن پزشکان در چانه زنی است و در این قبیل مذاکرات تنها با یک عبارت " آقای دکتر " از سوی طرف مقابل خلع سلاح میشویم و چانه زنی و ذکر مشکلات و به عبارتی ' ننه من غریبم بازی ها ' را کسر شان خود میدانیم که در جای خود شاید هم درست باشد.

 کاش یک کاسب را برای مذاکره میفرستادیم!

مازندران ; از پایلوتهای نم زدای ساختمان تا کابوس پایلوتی بنام طرح پزشک خانواده!

اندر حکایت طبرستان پر پایلوت قوی شوکت!                  "انجمن ساری"

بجه که بودیم، شاید سالهای اول پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، برای اولین بار با واژه «پایلوت» آشنا شدیم. آن روزها، به یاری شهرداری محترم، در ساز و کار بساز و بندازان... ببخشید، بساز و بفروشان گرامی، این واژه رخ نمود و اینگونه برداشت شد که به فضای همکف ساختمانها که هیچ بنایی جز چند عدد ستون در آن یافت نمی شود، «پایلوت» می گویند. البته این پدیده برای استان مرطوبی چون مازندران بد نبود. بویژه آنکه می شد از این فضا بعنوان پارکینگ هم استفاده نمود... سال ها گذشت و گذشت تا با رخ نمایی واژه ها و اصطلاحات نوین و عجیب و غریب در جامعه، بطور مکرر می شنیدیم که در استان خرممان «طرح» هایی بصورت «پایلوت» اجرا می شود. ابتدا فکر می کردیم که بخاطر تجربه مثبت ناشی از اولین پایلوت، یعنی پایلوت ساختمانی، این پایلوت ها را به ما مازنی های عزیز هدیه می دهند تا بیش از پیش از نم کشیدن ما جلوگیری کنند! اما از آنجا که به «تیز» بودن بسیاری از اقوام و هموطنان خود ایمان داشتیم و می دانستیم محال است که از چیزهای بدرد بخور چشم پوشی کنند و اجازه استفاده از آن را بصورت اختصاصی و مونو پل به استان بی سر و زبانی مثل مازندران و هموطنان بی سر و زبان تری چون ما مازندرانی ها بدهند، مشکوک شدیم! بخصوص اینکه می دانستیم این هموطنان عزیز، اگرچه حتی دیارشان قرین به رطوبت هم نباشد، اعتقاد تاریخی دارند که، بالاخره«هرچیز که خوار آید، روزی به کار آید»! اما ما می دیدیم که استان های تیز و زرنگ دیگر، که عادت داشته اند طرح های چرب و نرم را روی هوا بزنند، حتی  برخی از این «پایلوت ها» را بعنوان استان مجری دوم و سوم هم نپذیرفته اند!!!! دیده های خود را به سال های اخیر که محدود می کنیم، می بینیم که با شعار «استفاده از مزایای طرح های جدید، اما بواقع برای جلوگیری از نم کشیدنمان، آغازگر بسیاری از طرح های سربسته و سرباز، و شناخته و ناشناخته بوده ایم... آغازگر شیوه جدید سوخت رسانی با کارت بودیم، پایلوت سیستم جدید مالیاتی هستیم، پایلوت یکسان سازی پیش شماره تلفن های استان شده ایم، پایلوت «طرح پزشک خانواده» بوده ایم... اوه، اوه، اوه... این آخری را نگو و نپرس! روزی که رییس شورای هماهنگی استان نم خیز... ببخشید، سرسبز مازندران، فریاد زدند که در طرح پزشک خانواده و طرح های مشابهی که امتحان خود را پس نداده، «اول» بودن شرط عقل و نشانه زرنگی نیست، مریدان طرح پزشک خانواده جامه دریدند و سر به بیابان نهادند  که هیهات، این یک «حکم...» است و یک «طرح ملی» که نباید در مقابل آن «ایستاد»!!!!!!!!!!!!! و اینگونه بود که مخالفان حکم «نشستند» تا به سرانجام کار بنگرند...

*

اما، نکته جالب اینجا بود: در حالیکه همه ما مازنی ها می دانیم که کلا هر گونه «پایلوت» برای نم ما مفید است، مجریان محترم این طرح، هرگز نپذیرفتند که این طرح پایلوت است! و بدین ترتیب مراتب افتادگی خویش را به اثبات رساندند و نخواستند این افتخار را «هم» به نام خود بنویسند!!! القصه سیب دنیا اندکی چرخید و درحالیکه قرار بود طرح قوی شوکت پر منزلت پزشک خانواده در سراسر کشور اجرا شود، هیچکدام از هموطنان ما که بخاطر بی نم بودن نیازی به پایلوت نداشتند، آن را نپذیرفتند و این طرح ماند و ما ماندیم و مشتی آرزو! اما سیب، اندکی دیگر چرخید و وزرای جدیدی آمدند و همگی آب پاکی را روی دست مجریان استان ما ریختند و برملا ساختند که «این طرح در مازندران بصورت پایلوت اجرا میشود»! و اینگونه از اجر مجریان مازنی اندکی کاستند، که کار نیک همان به که پوشیده!!! اما از آنجا که استانهای دیگر اصلا نم پس نمی دادند و نیازی به پایلوت نداشتند، و از آنجا که هر طرح پایلوتی آغاز و انجامی دارد و این پایلوت دو سال کش پیدا کرده بود و تکلیفش معلوم نبود، دوباره سیب قضا و قدر چرخی زد و به جای اولش بازگشت و طرح مذکور، یک طرح ایران شمول معرفی شد که «راه بازگشتی برای آن متصور نیست»!!!!!!

***

القصه، اینجا برای کاتب این سطور سه پرسش مهم مطرح است:

اول اینکه؛ اگر باز هم سیب چرخید و چرخید و باز هم این طرح سراسری نشد، تکلیف ما چیست؟ آیا سرانجام باید این طرح را پایلوت بدانیم یا خیر؟

دوم اینکه؛ این استان پر(به ضم پ)پایلوت طبرستان، برای نم نکشیدن، احتیاج به چند پایلوت دیگر دارد تا خیالش راحت شود و هرشب به یمن داشتن این همه مسول دلسوز و پایلوت دوست، و این همه مردم مهربان و پایلوت پذیر، کابوس پایلوتی جدید را نبیند؟

سوم اینکه؛ با این همه از خودگذشتگی و زحمت و مدیریتی که مسوولین محترم مازنی سال هاست برای در اختیار گذاشتن استانمان برای آزمایشات، یا همان پایلوتهای متعدد، متحمل می شوند، چرا خود استان و مردم آن، از خیر جوایز و امتیازاتی که بالاخره به خدمات این مسئولین تعلق می گیرد، بی بهره اند؟ نشان به آن نشان که ما حتی یک «دیوانی» در «دیوان» کشورمان نداریم!!!! پس این همه مدیران مازنی، از پس این همه پایلوت و ایثار، چه جایزه گرفته اند؟!!!!

 


توضیح: متن بالا طنزگونه ای بود در شب های پربرکت رمضان، تا برای آنانکه کاره ای نیستند تلخندی به ارمغان آورد و برای آنها که کاره ای هستند تلنگری باشد، به حق همین شب های عزیز و پر برکت.

آب, هوا, غذا, روان ; سالم یا ناسالم؟ اولویتهای سیستم بهداشتی؟

آب:  نیترات: بارها اعلام شده بیش از حد مجاز است و البته بارها تکذیب ! نیترات سرطانزا و آلرژن است. با جوشانیدن آب غلیظ تر میشود!

       املاح غیر قابل جذب: این املاح اغلب به علت عبور آب از منابع آهکی در آب حل میشود و زمانی که نوشیده میشود و یا به مصرف گیاه میرسد مانع از جذب املاح سودمند توسط روده انسان و ریشه گیاه شده و نتیجه کمبود املاح در بدن و غذا هاست.

      سموم و کودهای شیمیایی و فلزات سنگین و آلاینده های روز افزون صنعتی : بدلیل مصرف زیاد و البته استفاده از انواع غیر استاندارد و البته ارزان تر کود و سم, نهایتا در چرخه خود وارد آب میشود و... 

جالب است بدانید علت بسیاری از مقاومت های دارویی نه تجویز بی مورد آن بلکه ورود آن از فاضلاب بیمارستانی و شهری و کارخانجات دارویی و نیز دفن داروهای تاریخ گذشته, به منابع آب است!

..

..

هوا: بیشترین آشنایی را همه با این آلودگی دارند . دود حاصل از سوخت صنایع و خودروها و بخصوص ترکیبات سولفور و حاوی بنزن ناشی از سوخت غیر استاندارد سرطانزا و آلرژن است. گرد و غبار معلق هم که این سالها بحث روز است.

..

..

غذا: رد پای مصرف سموم و کودهای شیمیایی و نیز آلودگی آب نهایتا در غذاها دیده میشود. گاه بیگاه عدم اجازه ورود به صادرات مواد غذایی و میوه ها ی ما از سوی برخی کشورهای حتی همسایه به دلیل زیاد بودن درصد آلودگی را همه شنیده ایم هر چند در بسیاری موارد تکذیب شده است.

افزودن مواد نگهدارنده به مواد غذایی برای افزایش ماندگاری آن , از جمله علل بسیاری از سرطانها و آلرژی هاست.

مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک ها در دام و طیور علت اصلی مقاومت های دارویی است! برخلاف آنچه که در مورد مصرف بی رویه در مورد انسان عنوان میشود!

..

..

روان: انواع استرسهای فردی و اجتماعی را همه میشناسیم و تاثیرات آن بر جسم و جانمان را همه درک کرده ایم.

..

..

هدف از ذکر این خلاصه تنها توجه دادن به این نکته است که :

 وضع سلامت و بهداشت را باید از کجا آغاز کرد و اختصاص بودجه بسیار ناچیز در طرح سلامت آنهم تازه برای تعیین درصد آلودگی مواد غذایی مختلف تا پایان سال 93 (یعنی فقط برای آمارگیری از غذا ها برای تدوین راهکارها در سالهای بعد !) نشان از درجه جدیت این مسائل مهم در ذهن مسئولان دارد.

اینک یک سوال : 

طرح پزشک خانواده کدامیک را حل خواهد کرد؟ بجز افزودن استرس اجتماعی تازه!

تغییر خزنده شیوه اجرای پزشک خانواده در فارس با اما و اگرهای فراوان!

این روزها بدنبال انتقادات روزافزون در مورد شیوه اجرای  طرح پزشک خانواده در فارس از سوی بسیاری از کارشناسان (هر چند در ظاهر و در جوامع رسمی به ظرافت از تلاش های صورت گرفته تقدیر میکنند) قرائن حاکی از آنست که وزارت بهداشت نیز منتقد وضع فعلی است و از دانشگاه علوم پزشکی فارس خواسته است طرح پزشک خانواده  واقعی را اجرا کند و بدین ترتیب احتمال زیاد میرود شیوه جدید طرح کلید بخورد. احتمالا افزایش سرانه نیز موکول به همین تغییرات شود.

ظاهرا بناست اولویت کار بر بهداشت باشد که البته باز هم بدون در نظر گرفتن ظرفیت ها و امکان سنجی انجام این تغییرات, بر بسیاری از اشتباهات پیشین  اصرار میگردد و بدین ترتیب بر این شیوه اجرا نیز انتقادات زیادی وارد است و این همه بدلیل نداشتن درک واقعی برخی مجریان از شرایط و تعصب برخی دیگر از ایشان نسبت به آنچه خود درست میپندارند, میباشد. هر چند اکثریت مدیران چه در داخل و چه در خارج از وزارت بهداشت, با دلسوزی دورنمایی از آنچه بنام پزشک خانواده واقعی کعبه آمال شده را در ذهن دارند و در انتظار تحقق آنند, اما متاسفانه در مقام اجرا اغلب نظرات دو گروه یاد شده تعقیب میشود.

برخی در انجام طرح پزشک خانواده اهدافی فرعی را دنبال میکنند و بدین ترتیب حاشیه جای متن و فرع بجای اصل هدف شده است و تا این تفکر اصلاح نشود متاسفانه موفقیت بدور از دسترس خواهد بود.

ما آنچه را که در این چند هفته اتفاق افتاده است و اشکالات آن  را بتدریج جهت اطلاع همکاران منتشر خواهیم کرد اما فعلا به ذکر این گفته از ریاست محترم دانشگاه شیراز اکتفا میکنیم : در همین خصوص دکتر ایمانیه چند روز پیش خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز  چندی پیش با راه اندازی دو مرکز ارائه خدمات بهداشتی در کنار پزشک خانواده در مناطق سعدیه و کوشک میدان، در راستای تحقق هدف ارئه بسته های بهداشتی و سلامت محوری در امر پزشک خانواده است که ارائه بسته سلامت زنان نیز یکی از همین خدمات است.

روش نادرست وزارت بهداشت در پیاده سازی و سنجش اعتبار بیمارستانها

سلامت نیوز :اعتباربخشی طبق تعریف یک فرآیند سنجش کیفیت و ایمنی خدمات سلامت توسط ارزیابی بیرونی می باشد که طی آن یک سازمان مستقل، بی طرف و دارای صلاحیت که غالبا" غیر دولتی می باشد یک مرکز بهداشتی درمانی را در قبال استاندارد های مذکور ارزیابی نموده و مشخص می کند که این مرکز تا چه حد الزامات و استاندارد های فنی و سیستمی تخصصی را رعایت کرده و وضعیت اعتباربخشی آن را تعیین و رسما" اعلام می نماید.  
ادامه مطلب

جزئیات استقرار شبکه جامع و همگانی سلامت در دو استان فارس و مازندران

رئیس واحد بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت ضمن تشریح چگونگی استقرار شبکه جامع و همگانی سلامت ازپیش بینی کارت سلامت ایرانیان و همچنین ارائه 10 بسته خدمتی در مراکز سلامت خانواده در قالب طرح تحول بهداشت خبرداد.

به گزارش خبرنگار «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر بهزاد دماری در اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به تشریح جزئیات استقرار شبکه جامع و همگانی سلامت در دو استان فارس و مازندران و همچنین شهرستان‌های منتخب در استان‌های کشور پرداخت:

ادامه مطلب

برنامه ملی شبکه جامع و همگانی سلامت

به گزارش خبرنگار «سلامت» ایسنا دکتر علی اکبر سیاری در اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی که پیرامون طرح تحول بهداشت برگزار شد،‌ ضمن اشاره به اقدامات دولت‌های گذشته در امر بهداشت گفت: در دولت‌های گذشته نیز برای گسترش شبکه بهداشت به شهرها اقداماتی صورت گرفت به طوری که پایگاه بهداشت معادل خانه بهداشت و همچنین کاردان معادل بهورز برای شهرها پیش بینی شد اما به دلیل نبود امکانات این اقدامات با موفقیت همراه نبود.

وی به اقدامات دولت نهم و دهم جهت توسعه پزشک خانواده و گسترش آن به شهرها اشاره کرد و افزود: از آنجا که زیرساخت‌ها برای این توسعه فراهم نشده بود، مجموعه این اقدامات موفقیتی را به همراه نداشت: 

ادامه مطلب

با عقب نشینی دیگران, فقط فارس بود که با اقتدار! نسبت به اجرای طرح اقدام کرد.

محمد هادی ایمانیه درگفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، روند رفع مشکلات طرح پزشک خانواده را در فارس رضایت‌بخش !!!! دانست و اظهار کرد: از مجموع هجده مشکل اساسی این طرح در فارس، دوازده مشکل رفع شده و مابقی هم در حال رفع شدن است.
وی گفت: 
ادامه مطلب

تأکید دکتر هاشمی بر کاهش تصدی گری وزارت بهداشت

 وزیر بهداشت بر کاهش تصدی گری در وزارت بهداشت تأکید کرد و گفت: دانشگاه های علوم پزشکی باید به سمت هیأت امنایی شدن بروند و خود هیأت امناها می توانند خرید خدمت را مبنای ارائه خدماتشان قرار دهند. 
به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، حسن هاشمی با بیان این مطلب افزود: باید در حوزه پیشگیری و بهداشت موثر عمل کنیم. جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی" که شعار امسال هفته سلامت بود، می تواند در ایجاد تحول در نظام سلامت کمک کننده باشد. 
وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه دانشگاه های علوم پزشکی باید استقرار و تکمیل شبکه های بهداشتی و درمانی را از وظایف اصلی خود بدانند افزود: استقرار نظام ارجاع و در کنار آن توانمند کردن مردم به منظور مراقبت از سلامتیشان از دیگر وظایف دانشگاه های علوم پزشکی است. 
دکترهاشمی با اشاره به اینکه تحول در حوزه بهداشت نظامی است که ایجاد آن خود چندین سال طول خواهد کشید، گفت: در حوزه بهداشت، تغییر در رفتار و عادات بهداشتی مردم مطرح است که اجرایی کردن آن بسیار سخت و مشکل است. 
وی وجود شبکه های بهداشتی و درمانی در سطح روستاهای کشور را یک شبکه قدیمی عنوان کرد و گفت: باید به روز رسانی و تغییر عملکرد در اداره و ارائه خدمات نسبت به گذشته در شبکه های بهداشتی و درمانی صورت گیرد. 
وزیر بهداشت محور اصلی کار در استقرار شبکه های بهداشتی و درمانی را روسای شبکه ها بیان کرد. 
دکتر هاشمی همچنین بر کاهش تصدی گری در وزارت بهداشت تاکید کرد و گفت: دانشگاه های علوم پزشکی باید به سمت هیات امنایی شدن بروند و خود هیات امناها می توانند خرید خدمت را مبنای ارائه خدماتشان قرار دهند. 
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تعداد شهرهای کشور نسبت به گذشته افزایش یافته است، بر ضرورت آسیب شناسی طرح پزشک خانواده تاکید کرد و گفت: لازم است طرح پزشک خانواده با برطرف شدن مشکلات و ایراداتی که دارد هر چه زودتر اجرا شود.

gp : مشخص نیست با اینهمه تاکید بر کاهش تصدی گری در وزارت بهداشت, چرا برآیند عملکرد این وزارتخانه به سمت حذف بخش خصوصی و خالی ساختن میدان از رقیب به نفع بخش دولتی پیش میرود!! بخشی که بجای مکانیزم های خود تنظیمی و رقابتی بخش خصوصی , بازرسی های متعدد و سلسله ای بیشترین نقش و البته کمترین بازدهی را در آن ایفا میکند و عدم کارایی آن بارها اثبات شده است. 

جالب است بدانیم که نسبت فرار از نظارت در بخش دولتی بدلیل دارا بودن  رانت نظارت و اجرای  همزمان توسط یک نهاد و بهره مندی از روابط خاص و تفاهم های بین مدیران ارشد بسیار بیشتر از بخش خصوصی است و همین موضوع همواره از موانع اصلی ارتقائ کیفیت آن بوده است.

تاسف واژه ای ناچیز در برابر یک مصیبت !!

ایمیل یکی از همکاران:

با درود بسیار به تک تک شما همکاران عزیز . بنده دیگر توان ادامه این وضع نابسامان بی پولی و نداشتن هزینه زندگی را ندارم و تصمیم گرفته ام مطب را بفروشم و شغل پزشکی را برای همیشه به کناری پرت کنم و ارزانی آنهایی باشد که اینچنین مرا از حرفه ام متنفر کردند.

 برای همیشه خدا حافظ ای آرزوهای برباد رفته و ای سالهای بهار جوانی که در این راه پر زحمت درس خواندن و عمر را بهدر دادن گذشت. بدرود

دکتر ع - خ ( نام کامل ایشان در نزد ما محفوظ میباشد)

gp: همکار عزیز حرفهای زیادی برای گفتن و همدردی داریم ولی شاید شانه خوانندگان مان بیش از این طاقت تحمل آن را نداشته باشد .تاملی دوباره و کوتاه برنوشته شما,  گویای همه چیز است .

عجیب است که آموزش و اشتغال پزشکان هر دو تحت تکفل یک نهاد است (وزارت بهداشت و دانشگاههای پزشکی) اما این نهاد کفایت و سلامت کاری فارغ التحصیلان دست پرورده خود را در بسیاری موارد کافی نمی داند . آیا ایشان  اعتمادی بر آموزشهای خود ندارند؟ پزشکان تحت نظر همین اساتید , که اغلب ردای ریاست را هم بر تن دارند, آموزش دیده اند پس چرا اینچنین عرصه را بر ایشان تنگ میکنند؟

مراقب باشیم طرح تحول به سرنوشت "پزشک خانواده" دچار نشود

عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: طرح تحول نظام سلامت یک گام بسیار بزرگ در رفع مشکلات این حوزه به شمار می آید، اما اگر این طرح با نگاهی کارشناسی شده و در نظر گرفتن موانع موجود پیش نرود، دور از تصور نیست که به سرنوشت طرح پزشک خانواده دچار شود. 
وی گفت: بودجه اختصاص یافته به حوزه سلامت از منابعی همچون هدفمندی، مالیات بر ارزش افزوده تامین شده است و نباید در خصوص هزینه کردن آن بی توجه باشیم. 
وی با بیان اینکه شیوه کنونی اجرای طرح تحول نظام سلامت مشکلات مالی درپی دارد، خاطرنشان کرد: احتمال اینکه در آینده نزدیک برای تامین 90 درصدی هزینه درمان بیماران بستری با مشکل مواجه شویم بسیار بالاست و نباید زیاد روی پرداخت 90 درصدی درمان بیماران بستری مانور داد. 
وی تصریح کرد: لذا در خصوص اجرای طرح تحول نظام سلامت نیز باید اولویت بخشی انجام شود و موانع موجود بر سر راه این طرح شناسایی و مرتفع گردند، از جمله اینکه به علت مراجعات فراوان در ابتدای اجرای این طرح به بیمارستان‌های دولتی، خطر کاهش کیفیت خدمات نیز وجود دارد که می‌توان از آن به عنوان آفتی برای این طرح یاد کرد. 

شبکه جامع و همگانی سلامت، اول در استان فارس اجرا می‌شود

شبکه جامع و همگانی سلامت، اول در استان فارس اجرا می‌شود

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فارس را به عنوان نخستین استان اجرا کننده شبکه جامع و همگانی سلامت در کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از وزارت بهداشت، علی اکبر سیاری در سفر به شیراز و حضور در جمع روسای شبکه های بهداشتی و درمانی استان فارس، افزود: در حال حاضر در حوزه بهداشتی 4 ماموریت در نظر گرفته شده که شامل افزایش امید به زندگی با پیشگیری از مرگ نابهنگام، ارتقای سطح سلامت مردم، اصلاح شیوه زندگی و بالابردن نرخ باروری کلی می شود.

وی اظهار داشت: تحول نظام سلامت برای ارائه خدمات بهتر ضروری بود که خوشبختانه در حوزه درمان اجرایی شده و به دنبال اجرا کردن این تحول در حوزه بهداشت با راه اندازی شبکه جامع و همگانی سلامت هستیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: ارتقای سلامت مردم، بهبود کیفیت خدمت، رضایت مردم و کارکنانی که خدمت ارائه می کنند، همچنین با توجه به بالا بودن هزینه های سلامت در دنیا، عدالت و کنترل قیمت از اهداف تحول نظام سلامت است.

وی اظهار داشت: شبکه جامع همگانی با مدیریت شبکه بهداشت و درمان و ارائه خدمات سطح یک ، دو و سه اجرا می شود و استان فارس در اجرای این شبکه و فراهم کردن زمینه دسترسی به خدمات برای همگان، می تواند پیش قدم شود .

آرامتر از همیشه با یاد خدا

عشق تو همواره در جان و تن است . . اس ام اس رحلت امام خمینی, پیامک تسلیت رحلت امام

نامه شورای هماهنگی پزشکان عمومی فارس درخصوص برقراری مجدد قرارداد بیمه ها به کمیسیون اجتماعی مجلس

 در پی تماس های مکرر رییس شورای هماهنگی پزشکان عمومی استان فارس دکتر سروش مردانی با مسئولان در خصوص برداشتن لغو قرارداد بیمه ها و رفع سایر مشکلات  پزشکان،  ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد نمودند تا اهم چالشهای موجود در طرح پزشک خانواده در حال اجرا در فارس به شکل مکتوب به آن کمیسیون ارسال گردد تا با بررسی و ارزیابی مسائل در جهت رفع مشکلات اقدام لازم انجام شود. به این منظور متن زیر از سوی شورای هماهنگی پزشکان عمومی استان فارس به آن کمیسیون محترم ارسال می گردد:

                                                    باسمه تعالی 

جناب آقای دکتر عزیزی ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

  با سلام و تقدیم احترام، ضمن تشکر و تقدیر از تلاش های آن کمیسیون در جهت ایجاد مجال طرح مشکلات و پیگیری مطالبات از مجرای قانون تا سطح تحقق پذیری و اجرائی آن،  ضروری است در خصوص موضوع چالش برانگیز شیوه اجرای دستور العمل برنامه پزشک خانواده شهری در استان فارس جهت بررسی و رفع چالشها،  نکاتی به استحضار آن  مقام محترم معروض داریم.

    24 تیرماه برابر است با دومین سالروز اجرای دستور العمل برنامه پزشک خانواده شهری در استان فارس. این طرح قرار بود نظام سلامت را متحول کند و مطابق با اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه، سلامت نگری را جایگزین درمانگری کند و با هدف ارتقا سطح سلامت ، آموزش سلامت و افزایش و تسهیل دسترسی مردم , خدمات با کیفیت و اثر بخش  را برای مردم به ارمغان بیاورد و در حوزه کاری پزشکان سطح بندی خدمات و سیستم ارجاع ایجاد نماید و با توسعه قابل انتظار و اصولی صنعت بیمه در کشورمان و با حمایتهای بیمه ای ، امنیت شغلی برای پزشکان و توازن و انصاف در پرداخت هزینه های درمان را برای مردم فراهم نماید، اما متاسفانه با گذشت بیش از 22 ماه نه تنها نمی‌توان وجوهی از تحقق  این امور را مشاهده نمود بلکه می توان به جرات گفت آنچه در فارس در حال اجرا است نه پزشک خانواده مصوب مجلس است و نه 02 ! و نه آنچه در ذهن فرهیختگان بوده ! بلکه پدیده‌ ای است غریب و بدعتی تازه‌ درعرصه پزشکی دنیا !! که با درک تقلیلی ورفتارهای ویژه‌ی خود موجب شکل گیری  و رشد شیوه نامطلوبی در ارائه خدمات گردیده است که  هم برای مردم و هم پزشکان شرایط تنش زایی ایجاد نموده است به گونه ای که استقرار این سیستم با این شیوه اجرا به چالشی بزرگ برای جامعه پزشکی فارس تبدیل شده است. در چنین شرایطی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که  با عنایت به معیارهای سنجش تحقق پذیری و موفقیت طرح ها و لوایح، به ارزیابی دقیق آنچه در شکل گیری این رویکرد ناموفق نقش مهمی ایفا نموده است، بپردازیم.

 نکته این است بخشی از این عوامل  ناشی از محتوا و ماهیت  02 و ایرادات  در ساختار آن است که با اهداف طرح اصلی  همسویی و همخوانی ندارد و در بسیاری موارد با قوانین جاری کشورمان مغایرت دارد و بخشی نیز ناشی از تمایلات و اراده و اصرار درروند تثبیت و استقرار این طرح به هر شکل ممکن و بدون مسئولیت پذیری نسبت به تبعات منفی آن از سوی دانشگاه و مسئولین ستاد اجرایی فارس است. در کلیت این مجموعه از اهم چالش ها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

    اهم چالش های قابل توجه در محور ساختار تدوین دستورالعمل 02

وجود تعارض و تضاد در قوانین شامل:

لغو تعدیلات به عمل آمده در قوانین کار ( حقوق نامناسب بدون مزایای مرخصی استعلاجی- استحقاقی - حقوق دوران بازنشستگی یا از کارافتادگی پزشکان - ساعات کار غیر استاندارد وظایف گسترده طاقت فرسا و... )

شمولیت دادن قوانین و مناسبات دولتی به همه مراکز خصوصی

قراردادهای یک طرفه موقت کار با پزشکان

 تعرفه گذاری نامناسب خدمات با توجه به نرخ تورم

حجم سنگین وظایف محوله به پزشکان در سطح یک  و انجام آن در زمان محدود

عدم پشتوانه مالی قابل اعتماد و پایدار در نظام بیمه سلامت

شتاب زدگی در اجرا بدون تامین عناصر ساختاری و پیش نیازها شامل:

نبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده و ناکارآمدی نیروی انسانی موجود  

ایرادات اساسی در تامین تجهیزات فیزیکی مناسب

عدم تامین پوشش همگانی بیمه سلامت

نبود سامانه الکترونیکی قابل اطمینان و ایمن و نه حتی یک برنامه نرم افزاری نسبتا کامل

عدم تشکیل پرونده الکترونیکی جامع و قابل اطمینان که محتویات آن هرگز اعتبارسنجی نشده است.

ضعف در آموزش جمعیت گیرنده خدمت با رویکرد سلامت نگری

    اهم چالش های قابل توجه در محور مصوبات ستاد استانی فارس

لغو قراردادهای بیمه پزشکان و مردم برای پذیرش اجباری طرح از سوی دانشگاه و سازمان های بیمه گر

حذف سیستم ارجاع واقعی از سطح یک و تقلیل آن به ممهورنمودن برگ ارجاع و برداشتن محدودیت تعداد ارجاعات به سطوح تخصصی  

هجوم بی رویه بیماران به سطوح تخصصی آنهم اغلب در چند مرکز دولتی با امکانات محدود نوبت دهی و پذیرش بسیار بیماران در یک زمان محدود و با کیفیت نازل

عدم اجرای برنامه های پیشگیری، غربالگری و بهداشت در سطح یک. به واقع آنچه تاکنون انجام شده درمانگری آنهم ناقص و محدودیت دسترسی مردم به آن بوده است. طرحی که ابتدا باید از بهداشت شروع میشد اکنون در کلاف درمان سردرگم شده است.

ضعف در ایجاد یک ارتباط مؤثر و هدفمند میان پزشک خانواده و بیمار به منظور ارائه خدمات سلامت نگر و عدم مانایی بیمار در محضر پزشک خانواده که نتیجه آن ارائه خدمات با کیفیت نازل است.

افزایش جمعیت تحت پوشش : تا 3500 نفر برای 8 ساعت کار روزانه که نتیجه آن کاهش بار مراجعه بیمار به5/2 بار در سال است و این در حالی است که هنوز مراقبت های بهداشتی آغاز نگردیده است! در مقایسه با جمعیت معمول حدود 500 نفره در کشورهای موفق.

دریافت فرانشیز از بیمار برای کنترل بار مراجعه و سایر روشهای ابداعی منشی مطب !! برای همین منظور!

نبود منع قانونی در ویزیت همزمان بیماران آزاد و انجام اعمال جراحی سرپایی با دریافت وجه در همان زمان محدود ویزیت بیماران تحت پوشش

    اهم چالش های قابل توجه در محوراشتغال پزشکان

لغو قرارداد بیمه ها با پزشکان و کانالیزه کردن بیماران آنها به سمت پذیرش اجباری طرح   که موجب انحصار در بازار درمان و از بین رفتن فضای کسب و کارو امنیت شغلی پزشکان خارج از طرح گردیده است ( مغایر با اصول آزادی انتخاب شغل، منع اضرار به غیر و نفی انحصار در بازار درمان )  

بی اعتبار گردیدن مهر نظام پزشکی و عدم استفاده از آن برای پزشکان خارج از طرح

بی توجهی به خواسته ها و جایگاه اجتماعی و نیازهای فردی و خانوادگی پزشکان

    اهم چالش های قابل توجه در محور نارضایتی بیماران

نامناسب بودن و افزایش غیر متعارف پوشش جمعیتی

ناچارا محدودیت بار مراجعه به پزشک خانواده به دلیل افزایش جمعیت تحت پوشش

نبود منع قانونی در انجام امور پزشکی توسط افراد غیر پزشک ( ویزیت پایه در بهترین حالت توسط ماما و بهیار و اغلب فقط بر مبنای تاریخچه ای ناقص و ارجاع توسط منشی) و از همه بدتر دسترسی ایشان (و بسیاری افراد دیگر تا حد کافی نت های محل! ) به پرونده محرمانه بیماران!

محدودیت اقلام دارویی و خدمات تحت حمایت بیمه برای بیماران درون طرح

پرداخت گاه تا بیش از 80 درصد هزینه های درمانی از جیب مردم با دریافت حق مسئولیت  فنی از سوی داروخانه ها و خروج اقلام بسیار زیادی از داروها از لیست بیمه و مجوز دریافت فرانشیز و نیز دریافت انواع و اقسام ما به التفاوت ها در آزمایشگاه ، رادیولوژی و غیره .

پرداخت 100درصد هزینه های درمانی و دارویی و پاراکلینیک از جیب مردم در مراجعه به پزشکان خارج از طرح علی رغم ادامه پرداخت های بیمه ای توسط مردم

دریافت خدمات پزشکی با کیفیت نازل در سطح یک و نیز سطوح تخصصی به دلیل هجوم بیماران به چند مرکز محدود و با اتلاف وقت در صف های طویل و نوبت های طولانی

   نتیجه

با عنایت به دلایلی که تاکنون از زوایای متعدد در بررسی شیوه اجرای طرح در فارس بر شمرده شد ; به تدریج روشن تر خواهد گردید که این روند اجرا از یک سو با اهداف متعالی طرح تناقض دارد و از سوی دیگر تهدیدی است بر سلامت جامعه  و نشاندهنده کاستی بزرگی است که نتوانسته است بعد از 2 سال اجرا با یک کارنامه موفق برای حل مشکلات پیچیده عرصه سلامت امروزی در سطح ملی قابلیت اجرایی داشته باشد . عدم پذیرش مردمی آن نیز به خوبی در اظهارات اخیر نمایندگان جامعه کارگری فارس و درخواست ایشان مبنی بر توقف طرح  پزشک خانواده ، نمایان است.

  پیش شرط یک نظام سلامت محور سالم و پویا و رشد یابنده آنست که تمامی عوامل و عناصر پیش نیاز آن قبل از اجرا تامین گردد تا موفقیت ان محقق گردد. طرحی که بدون تامین عناصر ساختاری آن با اجبار و لغو قراردادهای یک طرفه بیمه ها،  مردم و پزشکان ملزم به پذیرش آن گردیده اند و بدون رفع ایرادات آن، کماکان به استمرار این روند اصرار می گردد،  موفقیت آن  هرگز قابل تحقق نخواهد بود. 

استان فارس که زمانی به عنوان بزرگترین قطب علمی پزشکی جنوب کشور مطرح بود اکنون با چنین روندی, بیماران این منطقه دیگر نه میتوانند در سطح یک خدمات با کیفیت دریافت کنند و نه در سطوح تخصصی به دلیل هجوم بیماران به چند مرکز محدود دولتی خدمات بهینه دریافت نمایند و نه میتوانند در مراکز خصوصی با پرداخت هزینه های کمر شکن 100 در صد از جیب خود درمان شوند و از سوی دیگر پزشکان این منطقه بعداز سالها خدمت در حوزه سلامت به دلیل لغو قراردادهای بیمه , با از بین رفتن فضای کسب و کار خود  با ورشکستگی شغلی مواجه شده اند و عملا از چرخه طبابت حذف گردیده اند ! بسیاری از این پزشکان به دلایل منطقی و عدم همخوانی شغلی با شیوه اجرای این طرح نمی توانسته اند وارد آن شوند .

 در چنین شرایط تنش زایی , قشر عظیمی از جامعه پزشکی استان فارس از شما مقام محترم ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقاضا دارد: در اولین گام موضوع لغو یک طرفه و تبعیض آمیز ! قرارداد های بیمه را , که کلیدی ترین گره گاه این برنامه است, پیگیری نموده و با هم پوشانی بیمه ها و تجدید قرارداد سازمان های بیمه گر با پزشکان, تا زمانی که یک طرح جامع و فراگیر در سراسر کشور بر اساس یک برنامه علمی، هدفمند و قابل تحقق  به شکل ملی اجرا شود، این  وضعیت آشفته و ناعادلانه  را سامان دهید .

                                                    موفق و مؤید باشید

                                شورای هماهنگی پزشکان عمومی استان فارس

رونوشت :

کمیسیون محترم بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی

وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

وزارت محترم رفاه تعاون کار و رفاه اجتماعی

استاد محترم جناب آقای دکتر زالی ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کشور جهت پیگیری موضوع در شورای عالی بیمه سلامت

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز

هیئت رئیسه محترم شورای شهر شیراز

 

مراجعه بدون ارجاع ; آزادگان همچنان آزاد!

از ناهماهنگی در طرح پزشک خانواده فارس هرچه بگوییم , ناگفته های زیادی همچنان باقی مانده است. بعد از نزدیک به دو سال از اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع در فارس , هنوز  الفبای نظام ارجاع هم به طور کامل اجرا نشده است تا چه رسد به بیماریابی فعال و مراقبت های بهداشتی و.... ! ظاهرا آنچه که دنیا به نام پزشک خانواده میشناسد و مدیران ارشد کشور به دنبال آن بودند, از نظر مجریان  رویاپردازی قلمداد شده و تنها ظاهری به نام پزشک خانواده با باطنی به شدت ناقص اجرا میگردد.

درمانگاه آزادگان شیراز از جمله درمانگاههای ملکی تامین اجتماعی در شیراز است که روزانه پذیرای صدها بیمار می باشد. هنوز در این درمانگاه و برخی مراکز دیگر , ارجاع واژه ای غریب است. بیماران خود به هر تخصصی بخواهند مراجعه میکنند و مدیران مربوطه هم ارجاع را چراغ خاموش نادیده میگیرند. هرچند در همان مراکزی هم که ارجاع رعایت میشود به هر نحو شده از تهدید گرفته تا پارتی و حتی به شیوه زیر میزی! بیماران شاهد مقصود را در بر گرفته , برگ ارجاع را به هر حیلتی ستانده و شتابان خود را به متخصص مورد نظرشان میرسانند اما در طرحی که فعلا هدفش ظاهرسازی است, عجیب است که در جای جای ظاهر آن نیز خلل فراوانی وجود دارد.

نکته جالب ماجرا آنست که در آنطرف بلواری که درمانگاه آزادگان در آن قرار دارد, یک درمانگاه خصوصی وجود دارد که با قطع یک طرفه قراردادهای بیمه ای سابق خود از سوی بیمه ها, مجبور شده است  بیماران تخصصی را فقط با برگ ارجاع پذیرش نماید ! اینهم مصداق یک رانت عیان برای بخش دولتی در برابر بخش خصوصی بی پشتوانه!


1 2 3 4 5 ... 16 >>